ارسال اين مطلب به دوستان

(( واكسن معتبر وارد نمي كنيد؛ مردم مقصرند؟ ))