ارسال اين مطلب به دوستان

(( جوابیه آبفا روستایی پیرو گزارش؛ ۲۵۰ آبدار کهگیلویه و بویراحمدی شش ماه بدون حقوق ))