ارسال اين مطلب به دوستان

(( آقای وزیر ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص! )) 
1