ارسال اين مطلب به دوستان

(( اجرای طرح جمع آوری پسماندها و نخاله های ساختمانی و باغی سطح شهر دوگنبدان )) 
1