ارسال اين مطلب به دوستان

(( هرکجا ستاد کرونا زورش رسید تعطیل می کند/تصمیمات ستاد ناهماهنگ است/دیوار کوتاه آموزش و‌پرورش وضربه ای که آموزش خورد/افزایش بیماری و کمبود پزشک و سرم در چرام ))