ارسال اين مطلب به دوستان

(( اتحادیه اروپا نمی‌داند با تروریستی خواندن سپاه حمله نیرو‌های مسلح ایران به نظامیان کشور‌های عضو این اتحادیه را قانونی و مشروع می‌کند / نظامیان آن‌ها در منطقه حضور داشته؛ در دسترس ما هستند / کشور‌های اروپایی تاب تحمل این نامعادله را ندارند )) 
1