ارسال اين مطلب به دوستان

(( بخش ششم) استدعای اصناف کهگیلویه از استاندار جهت پیگیری تخلفات / امضای طومار بازاریان شهرستان کهگیلویه / آقای رئیس صمت به دنبال وحدت باش )) 
1