ارسال اين مطلب به دوستان

(( مراقب باشیم در زندان روایت اسرائیلی‌ها گرفتار نشویم/هرچه داریم از مردم است/ توان مذاکراتی باید بر حمایت مردمی سوار شود تا موثر باشد )) 
1