ارسال اين مطلب به دوستان

(( دولت با همکاری قوای دیگر به دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم است ))