ارسال اين مطلب به دوستان

(( عرق شرم فرماندار کهگیلویه بعد از بازدید از بیمارستان دهدشت/آقای "یزدان پناه" با پنکه نمی توان به جنگ کرونا رفت! ))