ارسال اين مطلب به دوستان

(( اظهار نظر شهردار یاسوج در خصوص حقوق معوقه کارگران سازمان حمل و نقل بار و مسافر ))