ارسال اين مطلب به دوستان

(( ‌می‌گویید بخاطر گرانی‌ها رنج می‌برید؛ وظیفه شما کاستن از رنج مردم است نه رنج بردن )) 
1