ارسال اين مطلب به دوستان

(( آقایان مسئول، نمی‌توان با سرباز معلم عشایر را نجات داد / دبیرستان عشایر کجاست؟ / چرا جامعه 75 هزار نفری عشایر پزشک متخصص ندارند / اندرخور: بینی و بین الله دانش‌آموزی به دلیل فقر خانواده‌ از  تحصیل باز مانده / لزوم توجه به مدارس عشایری ))