ارسال اين مطلب به دوستان

(( تنزل ارزش پول ملی، افزایش خط فقر و شکاف طبقاتی؛ چه خبر است؟ ))