ارسال اين مطلب به دوستان

(( لجبازی با آدمِ لجباز، دیوانگی است ))