ارسال اين مطلب به دوستان

(( پاسخ به اظهارات کلانتر استان در خصوص عدم حضور مدیران در انتخابات ))