ارسال اين مطلب به دوستان

(( چین واکسن کرونا را از قبل ساخته بود؟ / سازمان جهانی بهداشت: کرونا نمی‌رود / ستادهای تبلیغاتی نامزدها پاشنه آشیل شیوع کرونا )) 
1