کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

مقاله /

مفهوم امام و امامت در اندیشه‌ی رهبری

19 شهريور 1400 ساعت 0:42

اهمیت پرداختن به موضوع امامت در اندیشه‌ی رهبری با تأمل در آیات قرآن روشن می‌شود.


مقاله‌ی «مفهوم امام و امامت در اندیشه‌ی رهبری» توسط سیده زینب حسینی و سیده مریم محمودی به رشته تحریر در آمد. در چکیده این مقاله نیز آمده است؛ امامت در اصطلاح شیعه، عبارت از یک منصب عام الهی و خدادادی است. هدف از انجام این تحقیق درک جایگاه معنوی امام و آشنایی با مفهوم امام و امامت در اندیشه‌ی قرآن و رهبران الهی است لذا مقاله‌ی حاضر با عنوان مفهوم امام و امامت در اندیشه‌ی رهبری به بررسی مفهوم شناسی امام و امامت در اندیشه‌ی امامان معصوم تا زمان غیبت و سپس به بررسی این مفهوم در اندیشه‌ی مقام معظم رهبری پرداخته است. تحقیق حاضربه شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی محتوایی است. جهت گردآوری اطلاعات و داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و اسنادی و فیش برداری از کتب، مجلات و سایت‌های اینترنتی استفاده شده است سپس بر ترکیب ساختاری و تحلیل محتوا پرداخته است. بنابراین در این نوشتار ابتدا به مفهوم امام و امامت در لغت و در اندیشه شیعه پرداخته و سپس مفهوم امامت را در اندیشه‌ی رهبری با سیر کلی مباحث از مظنر ایشان یعنی چیستی مفهوم امامت، شناخت امامان، فلسفه‌ی امامت. سیر حرکتی استراتژی امامان علیهمالسلام، خصوصیت امامان، روابط امامان با حکومت‌های فاسد پرداخته است.
همچنین در مقدمه این مقاله آورده‌اند که کلمه‌ی امام به معنای پیشوا و رهبر است. اعم از این که این پیشوایی به سوی سعادت و کمال و یا در جهت انحطاط و سقوط باشد; پیشوا یعنی کسی که پیش رو است و عده‌ای تابع و پیرو او هستند و اِمامَت، در اصطلاح به معنای مقامی که دارندة آن ریاست امور دینی و سیاسی مسلمانان را برعهده دارد. امامت محوری‌ترین جایگاه را در اندیشة کلامی شیعة امامیه داراست. نقشی که امامیه برای جایگاه معنوی امام، یعنی مرجعیت انحصاری دینی امامان قائل بوده‌اند، می‌تواند نشانگر اهمیت این جایگاه باشد و قرآن کریم در رأس مطالب به این مهم پرداخته است. لذا با توجه به اهمیت این جایگاه عظیم، تحقیق حاضر بر آن است که بداند مفهوم امام و امامت در اندیشه‌ی رهبری چیست؟
اهمیت پرداختن به موضوع امامت در اندیشه‌ی رهبری با تأمل در آیات قرآن روشن می‌شود. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و شیوه‌ی کتابخانه‌ای در صدد تبیین این مسئله است، هرچند بسیاری از مقالات و کتاب‌ها به مسئله‌ی امامت پرداخته‌اند مانند رهبری و حکومت در اندیشه شهید بهشتی، طرح کلی در اندیشه رهبری، امامت و حکومت در اندیشه رهبری و... که به طور کلی به موضوع امامت پرداخته‌اند امّا نه در اندیشه‌ی رهبری و با جست و جوهایی که شکل گرفت، تحقیق و مقاله‌ای با این عنوان یافت نشد و مقاله‌ی حاضر در صدد تبیین مفهوم امام و امامت در اندیشه‌ی رهبری و خصوصاً رهبران الهی است. برای این مهم قصد دارد بعد از مفهوم شناسی امام و امامت، مفاهیم حاضر را در اندیشه‌ی رهبری بررسی کند.

برای دریافت اصل مقاله اینجا کلیک کنید.


کد مطلب: 438813

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/report/438813/مفهوم-امام-امامت-اندیشه-ی-رهبری

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir