کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

یادداشت ارسالی:

عبرت‌ها و پندهای یک اعتبارنامه

خسرو حسینی

3 تير 1399 ساعت 11:00

ای کاش جناب تاج گردون به جای دفاع از مدیران متخلف و محکوم شده و مدیرانی که سال‌ها بر مسند قدرت ماندند و سازمان و نهاد خود را به آب گندیده تبدیل کردند. اجازه گردش نخبگان به هم کیشان خود می‌دادند که این به ثواب نزدیکتر بود. ای کاش تاج گردون همانطور که بخشی از حق خان احمد و باباکلان و... از بودجه گرفتند.


متن ارسالی: امام علی (ع) در نهج البلاغه می‌فرمایند: ما اکثر العبرو اقل الاعتبارعبرت ها چقدر زیاد وعبرت گیرندگان چه اندک‌اند روزگارعجیبی است گاهی شمایل سیاسیون درعرصه سیاست و جنگ قدرت چنان به حمایل سودجویان و رانت خواران پیوند می‌خورد که با هیچ التماس و حتی شمشیری گسستنی نیست و آن هیبت زیبای هوشمندی و ذکاوت اسیرنفس و تملق دیگران می‌شود البته در طول تاریخ دام سیاست و توهم قدرت برای آنانکه بدون محاسبه وآینده نگری وبه تعبیر عوام «بی گدار به آب زدند» خطرناک و ویرانگراست همانطور که امام معصوم می‌فرمایند «الملک عقیم؛ سیاست پدر و مادرندارد.» در پستوهای سیاست چنان دالان‌های تاریک ومخوف وجود دارد که هرلحظه احتمال سقوط انسان وجود دارد و آنانکه ازنردبان سیاست بالا رفته‌اند اگر مواظبت نکنند. حرکتشان مارپله‌ای واز بالا به پایین است در این مدت موضوع اعتبارنامه نماینده محترم گچساران موافقان ومخالفان دوآتشه داشته که گاهی ازجاده انصاف خارج می‌شدند اما قضاوت درمورد فردی مانند تاج گردون که از توانمندی خوبی برخورداربود و این تخصص فضیلت بزرگی بود و می‌توانست برای استان موهبت تاریخی باشد به این آسانی نیست باید خدمات ومحاسن اورا در کنارمسائل مطرح شده دید و بدانیم که هیچ فردی کامل ومبرا ازنقد نیست بعضی در تمجید ایشان افراط کردند. مثل مدیری که می‌گفت موفقیت دشمن آدمی است. سیاسی دیگری به جای دفاع کردن ازاو می‌گفت به کارنامه خودتان نگاه کنید و... و بعضی هم یکسره همه خدمات را نادیده گرفتند. اما فارغ از گرایش سیاسی ایشان ایکاش با شائبه‌هایی که وجود داشت بعد ازدو دوره عطای نمایندگی را به لقایش می‌بخشیدند و درسنگر دیگری خدمت می‌کردند اما صد حیف که ویژگی قدرت چسپندگی و جذابیت است و آدمی به راحتی از او دل نمی‌کند و جدا نمی‌شود، حتی اگراحساس خطرکند و طبیعت قدرت همین است حافظ چه زیبا گفتند من ازآن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق ازپرده عصمت برون آرد زلیخا را ای کاش تاج گردون به جای غروروخودبزرگ بینی وبه رخ کشیدن قدرت خوددرمجلس با تواضع ومتانت با مخالفان برخورد می‌کردند تا مصداق آسایش دوگیتی تفسیراین دوحرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا بودند ای کاش جناب تاج گردون به جای دفاع از مدیران متخلف و محکوم شده و مدیرانی که سال‌ها بر مسند قدرت ماندند و سازمان و نهاد خود را به آب گندیده تبدیل کردند. اجازه گردش نخبگان به هم کیشان خود می‌دادند که این به ثواب نزدیکتر بود. ای کاش تاج گردون همانطور که بخشی از حق خان احمد و باباکلان و... از بودجه گرفتند، به حق زیلایی مظلوم اما سرافراز و دیشموک فراموش شده، اما ماندگار هم توجه می‌کردند، ای کاش جناب تاج گردون درکنارخدمات ارزنده خود به بی عدالتی مدیران خود در استخدام فله‌ای و بی ضابطه و حق کشی‌ها وظلم هایی که به جوانان فرهیخته این دیارشد، توجه می‌کردند. ای کاش تاج گردون که جبهه رفته و شهید تقدیم انقلاب کرده و برای نظام هزینه داده خود را هزینه اطرافیان و بعضی افراد رانت خوار و منفعت طلب نمی‌کرد همان کسانی که کف می‌زدند واو را به مسلخ بردند. ای کاش تاج گردون با دست خودشان نخبه کشی و انتحار سیاسی نمی‌کردند، اما افسوس که انسان‌های بزرگ اشتباهات بزرگ هم دارند. امید است مجلس بدور از حب و بغض سیاسی و بر مبنای ادله متقن قانونی و شرعی و مسئولیت در برابر خدا، مردم و نماینده تصمیم گیری نماید.
خداوند به همه ما عاقبت خیر و نیک عنایت بفرمائید.
--------------------
 با احترام
خسرو حسینی
 
 


کد مطلب: 422417

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/note/422417/عبرت-ها-پندهای-یک-اعتبارنامه

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir