کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

یادداشتی از علی مندنی‌پور؛

قصّه‌ی همیشگی نان و نام!

3 تير 1399 ساعت 1:11

از مجلسی که قرعه‌ی فال به نام یک حقوقدان، برای ریاستِ کمیسیون صنایع و معادن، یک پزشک عمومی برای ریاستِ کمیسیون عمران ویک دانش آموخته الهیات و معارف اسلامی برای ریاستِ کمیسیونِ برنامه و بودجه، ویک.... می اُفتد، جز این هم انتظاری نرفته و نمی‌رود!


در خبرها آمده بود: «انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های قضایی، حقوقی و فرهنگی به علّت نرسیدن به حدّ نصاب، به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد.»
  از مجلسی که قرعه‌ی فال به نام یک حقوقدان، برای ریاستِ کمیسیون صنایع و معادن، یک پزشک عمومی برای ریاستِ کمیسیون عمران ویک دانش آموخته الهیات و معارف اسلامی برای ریاستِ کمیسیونِ برنامه و بودجه، ویک.... می اُفتد، جز این هم انتظاری نرفته و نمی‌رود!
 و باید که انتخابات دو کمیسیون کلیدی آن یعنی کمیسیون حقوقی، قضایی و کمیسیون فرهنگی، به علّت عدم تمایل نمایندگان به حضور در این کمیسیون‌ها به این سرنوشت دچار شود!
و مگر نه این است که تا بوده و نبوده، جویندگانِ «نام و نان» چنین راهی را به صواب نزدیک‌تر دانسته‌اند؟!
و مگر نه این اس که از قدیم وندیم به‌ما یاد داده‌اند، کار باید کم‌مسئولیّت، کم‌زحمت و صد البتّه نان و آب دار باشد!
شایان یادآوری است، تعدادِ نمایندگان «حقوق دان» در این دوره از مجموع ۲۹۰ نفر منتخب، رقمی در حدود ۲۰ نفر است، که گوئیا از این میان تنها ۴ نفر آن هم با امّا واگر به حضور در کمیسیون قضایی - حقوقی رغبت نشان داده‌اند، کمیسیون فرهنگی که جای خود دارد!
طُرفه آنکه، دیگر کمیسیون‌ها و در رأس آنها، کمیسبونِ امنیّت ملّی و روابط خارجی با ۶۰ -۷۰ نفرداوطلب تازه نفس در پشت در و از درگاه رانده‌هایی چون:
حقوقی- قضایی و فرهنگی با التماس بدنبالِ داوطلب!
  و تو خود، حدیثِ مفصّل بخوان، ازین مُجمَل!


کد مطلب: 422405

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/note/422405/قص-ه-ی-همیشگی-نان-نام

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir