کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

با ارسال متنی مطرح شد

پاسخی به مطلب «حمیده هدایت خواه»

30 خرداد 1399 ساعت 3:01

به نظر می‌رسد خانم هدایت خواه از مناسبات جامعه امروز بی اطلاع است و قصد دارد از فیگور زن نوین اصول گرایی رونمایی کند و پایگاه اجتماعی مطلوب را به دست آورد اما دریغ از آن که نه اصول گرایی و نه اندیشه او به جز عقب گرد حرف جدیدی برای جامعه امروز ندارند.


متن ارسالی:  در سال‌های اخیر به مدد فضای رسانه‌ای و تعدد سایت‌های خبری شاهد موج زیادی از یادداشت نویس رسانه‌ای بوده‌ایم، فارغ از هر گونه ارزش گذاری در باب محتوای مطالب منتشر شده باید چنین پدیده‌ای را به فال نیک گرفت.
در این بین بانوان از حضور در عرصه رسانه‌ای غافل نبوده و اثرگذاری خاص خود را داشته‌اند.
حمیده هدایت خواه  نیز از جمله بانوان فعال در فضای به وجود آمده در رسانه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد است، وی که در زیر سایه نام پدر شناخته شد و هر از گاهی در بزنگاه‌های مجازی ایجاد شده بهره برداری رسانه‌ای مخصوص به خود را انجام می‌دهد و خود را به مخاطبان عرضه می‌دارد!
خانم هدایت خواه انگار آموخته است که در زمان مناسب موضع گیری کند تا هویت سیاسی و اجتماعی خود را پررنگ کند.
در سال ۹۶ در دعوای ستار هدایت خواه و محمود منطقیان با نامه‌ای عجیب و مملو از استدلال‌های غیرعلمی و غیر دقیق به منطقیان حمله می‌برد و مهر تأیید بر ادعای نادرست پدر می زند و کوروش را انکار می‌کند.
در بحبوحه انتخابات از دعوای هدایت خواه با تیم مهدی روشنفکر زیرکانه جانب روشنفکر را می‌گیرد و کریم فرخیانی را  که بیش و پیش از آن کاندیدای اصلاح و کارآمد پدر معرفی شده بود محصول و خروجی انحصار دانست! و می‌گوید: ستار هدایت خواه به کشتن خویش مشغول شده است!
وی ظریفانه خود را به آوردگاه رقیب نزدیک کرد تا در وصف و مدح وی چند صباحی گفته و شنیده شود.
 اخیراً در تازه‌ترین اقدام خانم هدایت خواه در مرقومه ای شماتت گونه بر تاج گردون تاخته و هر آنچه شایسته همفکرانش می‌بود به تاج گردون نسبت داده است.
 در جامعه ما که روزانه نظرات فاقد کارشناسی و تخصص می‌شنویم پدیده‌های نوظهوری همچون حمیده هدایت خواه چندان عجیب جلوه نمی‌کند!
وی که به هر بهانه دوست دارد نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی ارائه دهد و در مورد  مسائلی مانند: کوروش، حقوق زنان، انتخابات بویراحمد و ائتلاف اصول گرایان قلم می راند! 
   به نظر می‌رسد خانم هدایت خواه از مناسبات جامعه امروز بی اطلاع است و قصد دارد از فیگور زن نوین اصول گرایی رونمایی کند و پایگاه اجتماعی مطلوب را به دست آورد اما دریغ از آن که نه اصول گرایی و نه اندیشه او به جز عقب گرد حرف جدیدی برای جامعه امروز ندارند.
آن سان که پدر عطای قدرت را به لقایش بخشید و دیگر نتوانست خود را در معرض آرای مردم قرار دهد دختر رخت سیاست به تن کرده و در پی فرداهای بهتر است!
امروزه فعالیت رسانه‌ای خانم هدایت خواه را باید نمایشی و متظاهرانه قلمداد کرد که در آن نه دغدغه اجتماعی مشهود است و نه سخنی از سر انصاف.
هدایت خواه را باید سوار بر موجی دانست که میل دارد سهم سیاسی ویژه طلب کند.

---------------------------------
مینا سادات امیری
---------------------------


کد مطلب: 422253

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/note/422253/پاسخی-مطلب-حمیده-هدایت-خواه

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir