تاریخ انتشار
دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۵۷
کد مطلب : ۴۰۸۸۹۲
یادداشت سیاسی |

قوام فروزان برای توسعه بویراحمد و دنا می‌آید

فردین فتوحی
۱۱۶
۴
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
«قوام» بویراحمد می‌آید
کبنا ؛اشاره: در این مرقومه بر آن بودم تا با شرح شتابزده و شناخت ناتمامی که از قوام فروزان دارم_آنچنان که هر روزه با ابعاد متعالی‌تری از این شخصیت خاکی، مهربان و مردمی آشنا می‌شوم _تیپ پراگماتیست و وجود نازنین و اخلاق مدارش را برای سرزمین سوخته از داغ بویراحمد و دنا لازم بدانم. بویراحمد و دنا بیش از آنکه به اشخاص موفق و کاریزماتیک نیاز داشته باشد به شخصیت اثر گذار و پراگماتیستی (عملگرا) چون قوام فروزان احتیاج دارد که از لذت وافر «هورا کشیدن»ها، دست و سوت زدن‌ها و مرحبا و بارک الله شنیدن‌ها گذشته باشد و در اندیشه «سازندگی» سرزمین اش گام‌های استواری بردارد.
آری! عزت بویراحمد و دنا فقط از مسیر «ساختن» می‌گذرد، پس کوشیده‌ام در این وجیزه ناچیز گام به گام به «قوام» که در اندیشه ساختن و برساختن است نزدیک‌تر شویم. باری در این کوشش که صبر و تحمل شما را می‌طلبد، به ناچار از "برده داری مدرن" و «خدمت بی منت» تحفه‌ای برداشته‌ام تا از «مردی در غبار می‌آید» رمز گشایی کنم و در پایان از "قوامی" بگویم که قوام و ستون همه ماست. سکانس اول: برده داری مدرن
«بسی جو فروش/ هست در این کوی که گندم نماست» (پروین)
این مائیم نوع بشر که برای اسارت و بندگی خود می‌جنگیم، کاش برای آزادی و آزادگی خود قدری جنگیده بودیم; آنوقت شاید امروز دیگر برده نبودیم.
«خدمت» و «خدمتگزاری» ارزشی که گرچه با تظاهر و تزئین زیبنده و زیبا شده اما در باطن با تزویر و تلبیس به هیأت حیوان درنده خویی درآمده تا مفاهیم عالیه انسانی با یک دگردیسی مسحور کننده‌ای در این آشفته بازار تغییر و تقلب، ماهیت ارزشی خودشان را از دست بدهند و علیه خودشان قیام کنند، اینچنین است که برده داری مدرن متولد می‌شود و جامعه آبستن دروغ و نیرنگی بزرگ می‌شود تا این برده داران تازه به دوران رسیده با تمسک جستن به "خدمت"و "خدمتگزاری"بر گرده خلق سوار شوند و به نفع منافع و مطامع خود از قشری "ساده اندیش و ظاهر بین"سواری بگیرند. بسط این پرو پاگاندای سیاه با ظاهری ارزشی باعث شده عطش خدمت و سیاست ورزی آنقدر خلط شوند که هیچ چیز در جای خود نباشد و با خلق موجود عجیب الخلقه "شتر گاو پلنگی" به نام "خدمت" البته خدمت به خود و نه به ابنا بشرشیر ملت را دوشیده‌اند و حیوان درنده را به جانشان افکنده‌اند. در این سرگشتگی و گم گشتگی می‌طلبد سیاست ورزانی که ریشه‌هایشان با پاکی، پاکیزگی، اخلاق و انسانیت عجین و تطهیر شده‌اند، سدی شوند در برابر پروپاگاندای سیاه اخلاق کش تزویرپیشه، که با شعار "خدمت"با "رأی"مردم، خادم جیب خود و خانواده خود شده‌اند. این کار جز به سرپنجه مردان بزرگ میسر نمی‌شود، برده داری مدرن که نتیجه الیناسیون فرهنگی است در هر سطح و وزن و منطقه و جغرافیایی تنها زیر تیغ تیز اندیشه و اراده مردان بزرگ، مصلوب الاراده، منسوخ و منکوب می‌شود; پس به اراده مردان بزرگ ایمان بیاوریم تا به این برده داری مدرن که در پوشش و نقاب "خدمت"و "خدمتگزاری"برای فریب ملت تدارک دیده شده است "نه"بگوییم و با سنجه عیارسنج مدعیان خدمتگزاری، سره را از ناسره بازشناسیم. سکانس دوم: خدمت بی منت
"یار مردان خدا باش که در کشتی نوح/هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را" (حافظ)
"خدمت"در این روزها در بازار مکاره خوب خرید و فروش می‌شود، حب "خدمت"و "خدمتگزاری"اپیدمی شده، جماعتی نیز همچنان پای در رکاب می‌فشارند و بر اسب سریر قدرت چهار نعل می‌تازند تا فرصت "خدمت" را همچنان در دستان خود نگهدارند. وقتی "خدمت"ملعبه دست بند بازان ناشی سیاست می‌شود، هم "خدمت" از "هویت" تهی می‌شود، هم انبان سیاست از "حقه"پر. باری اما واژه "خدمت" را از فرهنگ لغت اخلاق مداران و نه پتیاره‌های سیاست و سیاست پاره‌ها و واره ها وام گرفتم تا در مرقومه پیش رو به حقوق دان اخلاق گرا، قوام فروزان، که زیر هجوم طاقت فرسای انتظار و توقع حضور در انتخابات مجلس یازدهم جهت "خدمت بی منت"، مستأصل و در برابر سیل درخواست و اظهار محبت‌ها شرمنده مردمانش شده، و می‌اندیشد که برای "خدمت بی منت"خلعت سیاست بپوشد تا در قامت وکیل المله شدن قامت به خدمت خلق راست گرداند، پس به ناچار چند خطی از سر دلتنگی، دردهای مردمم را واگویه می‌کنم تا فردا اگر اقبال سعد نصیب حقوق دان مردمی و اخلاق گرا، قوام فروزان شد و شاهین بخت یار و مددکارش شد و بر شانه‌اش آرام گرفت، از پلشتی و جاذبه جاه طلبی و خدمت به خود بپرهیزد و بکوشد به این سندروم ویژه سیاست ورزان نورسیده و مکتب نرفته (تظاهر به خدمت خلق) مبتلا نشود و خدمت را نه برای خود که برای مردم بخواهد. آنجا که تجربه سخت و تلخ آموخته است، بی شک آنان که در سپهر سیاست بیشتر بر طبل "خدمت"می‌نوازند، از قصد قربت به دورترند و کوس رسوایی‌شان را پیشتر پرطنین و ناموزون زده‌اند. آری بی شک "خدمت" فقط از مسیر "قربت الی الله" و مردم دوستی می‌گذرد و نه خودخواهی و تزویر و تکبر. سکانس سوم: مردی در غبار می‌آید
"عشق و آزادی و ایران سه پیامند تو را/که از این سوز و از این شور، سراپا شرری" (عارف قزوینی)
مردمی خسته از دماکوژی (عوام فریبی)، خسته از فقر، خسته از درد که برای رهایی از خودشان، وکیل المله می‌خواهند، نه وکیل الدوله،"وکیلی" که قدر و منزلت رساله "یک کلمه" میرزا یوسف خان مستشارالدوله را پاس بدارد که درمان درد همه، تمسک به همان "یک کلمه"(قانون) است.
مردمی که فریادهایشان در فراخنای تاریخ پرفراز و فرود بویراحمد و دنا همچنان به گوش می‌رسد، فریادی یادآور رنج هایشان، یادآور دستهای زمخت و پینه بسته‌شان، یادآور بیداد و دلهای شکسته‌شان، فریادی از جنس فراموش شدگان، فریادرسی هست آیا?،،،، آری، مردی از تبار اخلاق، از تیره فریاد، مردی در غبار فتنه و تفرقه، مردی از دور، مردی از جنس آب و آیینه، پر قوام، فروزان و پرخروش می‌آید، آری مردی رسا، مردی که فقط برای مردم می‌آید،،،"قوام فروزان" با نان و آب و آبادی برای آبادانی می‌آید. سکانس چهارم: قوام بویراحمد می‌آید
"رونق ساز و سرآواز (و) سرودی دگری/آفرین برتو که مجموعه چندین هنری"
فعالیت اصلاح طلبان بویراحمد و دنا در انتخابات مجلس دهم، که با شکست و گسست و استحاله همراه شد، نه رمقی و نه انگیزه‌ای باقی گذاشت که آسیب شناسی جدی یی صورت پذیرد، استخوان لای زخم ماند و مرحم نشد؛ درمیانه گفت و شنودها، اما مردی از جنس اخلاق پاشنه‌اش را ورکشیده و عزم بهارستان کرده، قوام فروزان، همو که با بارقه‌ای از امید آمده تا مأمن و ملجأ اصلاح طلبان و مردمانی باشد که به محاق رفته‌اند و دچار مصیبت تفرقه و بلوای "نعمتی_حیدری" شده‌اند."قوام" می‌تواند مرحم این زخم باشد اگر با اجماع، همدلی و پشتکار زمینه حضورش در بهارستان با خیل همت مردم فراهم شود.
"قوام" می‌تواند در این ماراتن نفس گیر دوام آورد اگر این خانه که از پای بست ویران شده را بازسازی و نوسازی کند. بکوشد با اجماعی همه گیر بر این تفرق فائق آید و این جماعت درافتاده در دمینوی یا "مهر علی"، یا "کین علی" را به وحدت نائل آورد؛ چون خانه آباد کرد، سپس به کاشانه بپردازد.
"قوام"می‌تواند، قوام اصلاح طلبان و مردمانش باشد اگر بر خوان کریمانه‌اش لئیمان جای نگیرند و بر گرد خانه‌اش، گرد فراموشی و قدرناشناسی ننشیند.
«قوام» از آنجا که «مجموعه چندین هنر است»، اخلاق نیکو و حسنه، مردم داری، مردم باوری، خستگی ناپذیری، اراده خلل ناپذیر، قدرت بالای تعامل، تفاهم و چانه زنی، آشنا با اصول سیاست و سیاست ورزی، قدرت بالای جذب حداکثری و دفع حداقلی، می‌تواند "خدمتگزاری بی منت"باشد که خدمت را برای خلق می‌خواهد، نه خود.
«قوام» می‌تواند چون قوام السلطنه، پراگماتیستی اثرگذار در حوزه بویراحمد و دنا، فخر منطقه و استان باشد که با سرپنجه تدبیر و کیاست و فراست بویراحمد و دنا را که سالهاست در گمنامی رنگ باخته، عزت دهد و محترم دارد.
«قوام» بویراحمد، در دل دلهره‌های قومی و عشیره‌ای، در متن سرخوردگی‌های مردم، در بطن خوشی و ناخوشی‌های سرزمین اش، آشنا به زخمهای کهنه مردمانش، می‌تواند فریادهای در گلو مانده مردمانش را فریاد بزند و حق مردمانش را از بهارستان نشینان مرکز نشین که با استثمار بقیه، برای خود و موکلانشان از این نمد کلاهی برای خود بافته اندبگیرد، اگر به دوستی و درستی‌اش لبیک بگوییم.
«قوام» مردی که در کارزار سیاست پخته و در دالانهای پرپیچ و خم قدرت آب دیده و آزموده شده، مردی که ریشه‌هایش در مردم داری و مردم باوری مستحکم شده و باورهایش از آبشخور اخلاق و انسانیت نشأت و جان و جلا گرفته، دلش برای بویراحمد ودنا می‌تپد و برای اعتلای سرزمین اش می‌کوشد؛ در این «جوشش» و «کوشش» بویراحمد و دنا، قوام می‌گیرد و عزت از دست رفته‌اش را طلب می‌کند.«قوام» می‌تواند راهبری باشد که سهم بویراحمد و دنا را در این آوردگاه با آورده‌هایش پاس بدارد و محفوظ و عزیز شمارد.
آری! بویراحمد و دنا اگر نه به «رضاخان»ها که عصر قلدر مآبی سالهاست بسر آمده، به "قوام السلطنه"هایی پراگماتیست و تاثیرگذاری چون «قوام فروزان» احتیاج دارد که با سیاست ورزی و کیاست و با تکیه و احاطه بر نیروی کاریزماتیکی که از "رأی"مردم نشأت گرفته، مسیرهای توسعه فرهنگی اقتصادی سیاسی مردمانش را بازگشایی و بسط دهد و سفره مردمانش را از ثروت‌های باالقوه سرزمینشان پر کند تا با استراتژی فشار از پایین و چانه زنی از بالا، بویراحمد و دنا از بن بست توسعه نیافتگی اقتصادی و مواصلاتی خلاصی یابد.
آری! «قوام فروزان» حلقه اتصال نخبگان و بدنه مردمی و کلید اعتبار و آبروی بویراحمد و دنا می‌آید، اگر همه لبیک گویان به استقبالش بشتابیم، تا پایانی باشد بر تفرق و توسعه نیافتگی بویراحمد و دنا، آری، بی شک "قوام" بویراحمد برای عزت بویراحمد و دنامی آید.
--------------------------------------------------------
 فردین فتوحی- دانش آموخته سیاسی
نام شما

آدرس ايميل شما

ع۷
قوام ایخا بیا بره وکوچو ملا قوام فقط ایخا هدایتخواه قبول وابو. قوام ۲هزارتا رای هم نیاره
سعید
United States
ادب مرد به ز دولت او!!! همین تعصب و جار زدن های و کودکانه امثالهم نشان از فروغ این مرد اخلاق است
کیگیوی
Iran, Islamic Republic of
پ ایسو تو چته ویقدر عصبیی
اصلاحات
Iran, Islamic Republic of
قوام هم چی نیابو، ایی دور اصولگرایل حاکمن،دو دور اصلاحات ، که
اصلاح طلب
Iran, Islamic Republic of
اگر اصلاح طلب واقعی مثل حاج قوام بیاید مردم بازم به اصلاح طلب رائ میدهند
محمد
Iran, Islamic Republic of
فصل تغیر فرا رسیده است فروزان از پایگاه اجتماعی بالای برخوردار است بدون شک یکی از قطب های قوی اسفند 98 خواهد بود
Iran, Islamic Republic of
قطب😂
Iran, Islamic Republic of
قطب😂
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
شخصیت مردمی ؟ منظورت کدوم مردمه ؟ والا من بیش از یک دهه است سیاست بویراحمد و دنا رو پیگیری میکنم ولی امسال اسم این بنده خدا رو شنیدم .
اصلا هم مردمی نیست !
جلال رستمی
United States
تا شما کی باشید!!! از بزرگانتان بپرسید جریان اصلاحات حول محور چه کسانی کلید خورد؟! البته قبلا جناح چپ و راستی مطرح بود حق دارید نو سبیل هایی. دوست محترم این اسوه اخلاق و مردم داری را نشاسید ،البته حق دارید چون ایشون اهل سیاست بازی و مراسم بازی نبودند
Iran, Islamic Republic of
عجب😅
دنا
Iran, Islamic Republic of
دنا به فروزان خوش امد میگه
اصلاحطلب
United States
به امید خدا با حمایت همه اصلاحطلبان و مردم شریف از همه جای استان که ساکن بویراحمد و دنا هستند قوام فروزان به بهارستان راه خواهد یافت و آبروی شهر و دیارمان خواهد شد و قطار توسعه را به راه خواهند انداخت و از این بن بست که سالهاست در سکون و سکوت مانده بیرون خواهد کشید باشد با همراهی مردم عزیز این موفقیت برای استان و دیارمان فراهم شود.
اصلاحطلب
United States
به امید خدا با حمایت همه اصلاحطلبان و مردم شریف از همه جای استان که ساکن بویراحمد و دنا هستند قوام فروزان به بهارستان راه خواهد یافت و آبروی شهر و دیارمان خواهد شد و قطار توسعه را به راه خواهند انداخت و از این بن بست که سالهاست در سکون و سکوت مانده بیرون خواهد کشید باشد با همراهی مردم عزیز این موفقیت برای استان و دیارمان فراهم شود.
اصلاحطلب
United States
به امید خدا با حمایت همه اصلاحطلبان و مردم شریف از همه جای استان که ساکن بویراحمد و دنا هستند قوام فروزان به بهارستان راه خواهد یافت و آبروی شهر و دیارمان خواهد شد و قطار توسعه را به راه خواهند انداخت و از این بن بست که سالهاست در سکون و سکوت مانده بیرون خواهد کشید باشد با همراهی مردم عزیز این موفقیت برای استان و دیارمان فراهم شود.
Iran, Islamic Republic of
جم کن بابا
باقری
Russian Federation
حاجی دوست داشتنی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
شخصیت عملگرا ؟
کدوم عمل ؟ کدوم اثرگذاری ؟
به جای این همه پیازداغ، زیر گاز رو کم کن غذا نسوزه !!!!!
شهرام میرسالار
United States
شما که دارید کباب میشید دیگه چه لزومی داره که گازو کم کنن یا پیازداغشو زیاد کنیم، خوشحالم که چنین مایوسانه حرصت را فریاد میزنی !
تقی
Iran, Islamic Republic of
که بنظرم من رستوران کار ایکنی
خو چه ربطی داره و غذا
سفلی
Iran, Islamic Republic of
با این متن های ادبی نمیتونید واقعیت افراد رو تغییر بدید.
قوامتون نیاد بهتره ، چون رای نمیاره
احمد
Iran, Islamic Republic of
دیگه مطمئن شدم اقای فروزان نماینده 98 بهارستانه دلیلش هم همین ترس شماهاست.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
سیل درخواست ها ؟
با عرض معذرت ولی خندم گرفت خدایی .
کدوم سیل درخواست ؟
خخخخخخخخخ.سیل درخواست بردمو
تقوی
Iran, Islamic Republic of
حاج فروزان شخصیتی بی نظیر و در جامع امروزی از اینگونه انسان ها کم هست با صداقت و درستگار . باید یکبار با ان برخورد داشته باشی بعد در مورد اون نظر بدی نمیدونم چطوری بعضی از دوستان نظر تعصبی خودشون را از طرف همه بیان میکنند.
naser i
Iran, Islamic Republic of
نمیتونیم الان مث دوستان بگیم نتیجه هرچه ما میخواهیم همون میشه اما با شناختی که از فروزان و دوستانش هست در همین دوره اول انتظار میرود که نمایندگی مجلس را ازآن خودش خواهد کرد
عمر سومار
Iran, Islamic Republic of
این حجم از اغراق و بزرگنمایی بی سابقه است. نیچه
Iran, Islamic Republic of
روشنفکر رای اول بویراحمد داناست خاطرتون‌جمع باشد
Elaheh
Iran, Islamic Republic of
حقا که گل گفتین اعتبار و عزت استانن اقای فروزان امیدوارم مردم اگاهانه انتخاب کنند و غافل نشن از وجود انسانهایه بزرگ منش و کاربلدی همچون حاج قوام فروزان
اصلاح طلب
Romania
الحق والانصاف زیبا گفته ،دراین شرایط بویراحمد نیاز به مردی همچون فروزان دارد امیدواریم دیگراشتباهات اصلاح طلبان تکرارنشود وهمه همدل به حمایت از این مرد بزرگ سیاستمدار دانا وکاردان ،وبی ادعا برخیزیم ویکباردیگر بعد ازسالها پرچم اصلاحات را بربلندای دنای همیشه استوار به احتزاز درآوریم ،وعده ما اسفند ۹۸
Shahrzad
Iran, Islamic Republic of
اسطوره ی بزرگ مرد قانون و عدالت بیا که استان ما ب وجود شما احتیاج داره،حضور شما افتخار ماست
Iran, Islamic Republic of
عزیزدلم هی کی هستی با هر اسمی
با بازی با واژگان و کاریزماتیک نشان دادن کسی، اون شخص کاریزما نخواهد شد و نمی توان با حماسه سرایی اون رو کاریزما کرد.
قبلا هم جناب نصرالهی سعی کرد اینجور نشونش بده
محمد
Iran, Islamic Republic of
نترسین یه انتخابات دیگه
این دورم حاج قوام مجلس میرود
علی
Iran, Islamic Republic of
سلام
واقعا جای خالی ایشون در مجمع نمایندگان استان خالیست ، رای ما فروزان
محمد
Iran, Islamic Republic of
بی شک قوام فروزان از صاحب نظران و دلسوزان استان میباشد و امیدوارم باانتخاب آگاهانه آینده ای خوب رقم بخورد...در مردمداری.اخلاقمداری و پای کار بودن قوام فروزان هیچ جای شبهه ای نیست..
ماتادور
Iran, Islamic Republic of
یو د کیه؟
سیدعلی اندرزگو
Iran, Islamic Republic of
واقعا برای دانش آموخته سیاسی. با این تعریف شبیه به تحلیل
Iran, Islamic Republic of
درود بر قوام مرد عمل
Iran, Islamic Republic of
خخخخخخخخخ
Mmmmm
Iran, Islamic Republic of
قوام فروزان امده است تا بنفع اصولگرایان باعث عدم پیروزی دکتر بهرامی شود
نه قوام نه برو رای نیارن. به کلام الله دوهزار دور برو وقوامو بیان پا من مجلس نینن
آقا ا...
United States
دوست ناشناس میدونی تو اکثرا مقاله هایی که من خوندم اومدی با قسم و قرآن خوردن ه از حضور حاج فروزان حسادت خودآزاری یا کلا کینه های شخصی ات را بیان کردی، هر بار با همین ادبیات! میدونی میدونم کی هستی زشته برادر
Mmmmm
Iran, Islamic Republic of
قوام فروزان امده است تا بنفع اصولگرایان باعث عدم پیروزی دکتر بهرامی شود
امید
Iran, Islamic Republic of
فکر کنم کبنا نیوز بدجوری از حاج زارع داغ و دل چون باج بهتون نداده شتر در خواب بیند پنبه دانه
ککا زارع د رای نیاره
بیراحمد
Iran, Islamic Republic of
قرآن تو نه بدبختی گروته
جمال مقدم جهانبخش
Iran, Islamic Republic of
بویر احمد و باوی باید قد ر چنین گوهری را بدانند و خودجوش بیایند و خیر مقدم بگویند.
Iran, Islamic Republic of
باشنت جانانه در خدمت حاجی است
مهرداد هداوند
Iran, Islamic Republic of
سال ۱۳۷۰ دانش آموز ایشان در دبیرستان امام خمین یاسوج بودم. در کنار درس به ما آموخت توسعه فرهنکی و اجتماعی اولویتی ضروری برای استان است
به ما آموخت با همنوع خود صادق و مهربان و شفاف باشیم
به ما اموخت برای سازندگی و سرافرازی شهر و دیارمان درس بخوانیم و تعصبات کورکورانه را کنار بگذاریم
قوام فروزان مروارید نایاب این روزهای دریای متلاطم فضای تاریک سیاسی و اجتماعی بویراحمد و دنا است
Meysam
Iran, Islamic Republic of
ای حضرات ای همه سال ب چ دردی خوردن و چ عملکردی داشتن در حیطه مسئولیتی خودشو و چ خدمتی ب استان و منطقه کردن ب غیر از اینکه ایام انتخابات همه میشن بت من ها منجی ملت و طرح ها و وعده های پرتمطراق میدن؛ چ کار کردن ک الان ایجور میخوایم بولدشو کنیم و باز مردم بیچاره و ساده استانمونا با ایجا. بدیم !
همشهری
Iran, Islamic Republic of
بزرگ وارد میشود
گنجه ای
Iran, Islamic Republic of
خوش آمدید استاد اخلاق و انسانیت. در پناه یزدان پاک پیروز و سربلند باشید
همولایتی
Iran, Islamic Republic of
نوشته کم ارزش
شکست قطعی ایشان و اصلاح طلبان از هم اکنون
مهرتاش آذری
Iran, Islamic Republic of
سال ۷۲ تا ۷۶ در دانشگاه تهران افتخار اشنایی و همراهی با ابن انسان بزرگ و صادق را داشتم. تکیه گاهی مطمئن برای همه کهگیلویه و بویراحمد ی ها و حتی لر زبانان سایر استانها بود
کیان حسینخانی
Iran, Islamic Republic of
چند بار در تهران برای پیگیری مشکلات خدمت ابن یزرگوار زسیدم. صادق و مهربان و شفاف و به روز است
سيروس
Iran, Islamic Republic of
بابا جمع كن خودت معلوم نيست از اول تا اخرش چي نوشتي،اين قوام اين چند سال كجا بوده كه حالا ميخواد ناجي بويراحمد بشه،تا حالا چه اقدام مفيدي براي يك نفر انجام داده كه ما رو اون قسم بخوريم،الكي اين رو شير نكنيد كه هر چي جمع كرده تو اين سالها يه شبه برباد بده
Iran, Islamic Republic of
احسنت به امید پیروزی در اسفند ماه
Iran, Islamic Republic of
۴۳۵۹ را ی اییاره. احتمالا
دهدشتی
Iran, Islamic Republic of
من فروزان را از دور میشناختم اما با این نوشته حجت بر من تمام شد و قطعا اگر انتخابات استانی شد در دهدشت و اگر نشد به یاسوج خواهم آمد و نه تنها به ایشان رأی خواهم داد بلکه در حد توانم برایش تبلیغ خواهم کرد
دوستدار فروزان
Iran, Islamic Republic of
با این مطلب آسیب بزرگی به جناب فروزان وارد کردید آقای نویسنده !
زرتشت
Iran, Islamic Republic of
درود بر مرد باعزت بویراحمد چهره شاخص سیاسی و مردمی
Iran, Islamic Republic of
این دیگه کیه. کبناتو هم بخاطر پول هر. دری وری و میزنی
سعید شهابی فر
United States
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید...
کاش برای رضای خدا و آینده نسل این سرزمین حداقل در این یک دوره مردم غیور هم استانی ام تعصب را کنار بگذارند و با حمایت امثال قاضی القضات و آنانی که جریانی و ناسیونالیستی از نوع تعصب با مردم ندارند را بر حسب لیاقت ها انتخاب کنند لیاقتی که متواضعانه جایی فرمودند مادامی که در زمینه ای متخصصش باشد اشتباه محض هست که از من درخواست حضور بدهند چرا که خدمت باید برای مردم باشد در راستای تعالیم الهی نه برای خاصان یا خوش خدمتی حاکمان.
عابدین مظفری
Iran, Islamic Republic of
بایدصدای شکستن اسخوانهایت رابشنوی وحتی فریادهم نزنی میتونی بفرما
اصلاح طلب " پاتاوه"
Iran, Islamic Republic of
انصافا بنده اصلاح طلبم..
اما قوام فروزان 2هزار رای در حوزه دنا نیاره
Kkkkk
Iran, Islamic Republic of
اشتباه ایکنی
علی
Iran, Islamic Republic of
. ازواژگان !, کسی که درعمرش یک صفحه عملکرد سیاسی نداشته و تابحال بجز شغل بودن!, یک روزسابقه کارمدیریتی وسیاسی نداشته ویک سطرموضع گیری روشن درایت سالیان نداشته حال باکدام داشته آمده تاناجی بویراحمدباشد. ازاین تعریف‌های مصنوعی را بهم میخورد کاش ایشان حضوروماندن داشته باشد نامعلوم شود که سقف رای آوریشان کمترازسه هزار میباشدبویراحمدرا بیش ازاین .که در پیشگاه تاریخ بخشیده نمی‌شوید نگارنده قوام فروزان را از خودش بیشترمیشناسم اوهیچ سنخیتی باپارلمان ندارد.د اوفاقدزبان بیان حقوق مردم است اوضعفهایدارد
محمد
Romania
شما کی هستی که بیشتر از خودش میشناسی؟
بویراحمد
Iran, Islamic Republic of
از زارعی و هدایت خواه خسته شده ایم هر کسی باشد استقبال می کنیم
بابکان
Russian Federation
حاجی عزیز رای فقط خودت هست بیا که با تا اخرش هستیم
بهرام
Russian Federation
حامی حاج قوام هستیم
عقاب
Iran, Islamic Republic of
یاسوج تورا فریاد می زند
فروزان اصلاح طلبان اماده جانفشانی هستند
مندنی
Iran, Islamic Republic of
چقد. چکار کرده برای استان که اینطور کرده اید
احمدلو
Iran, Islamic Republic of
باسلام وادای احترام. مطالب طوری است که بوی قومی وطایفه ای .. میدهد وادم رابه یادمرغ همسایه غاز است می اندازد .واقعا خودت به این چیزهایی که نوشته ای اعتقادداری؟
Iran, Islamic Republic of
قوام مرد شجاعت و عمل و مرد روزهای سخت است
همشهری
Iran, Islamic Republic of
قوام دگه کیه
مجید
Iran, Islamic Republic of
نونم کیه
ولی خداوکیل ایبینی چقدر رائ داره
صدرصد قبول
ما
United Kingdom
انسان با اخلاق و صد البته جرياني. مهم ترين ويژگي ايشون صراحت لهجه و فهم جامع و شامل از مباني جربان اصلاحاته
ما
United Kingdom
انسان با اخلاق و صد البته جرياني. مهم ترين ويژگي ايشون صراحت لهجه و فهم جامع و شامل از مباني جربان اصلاحاته
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
کبنا چقدر گرفتی این مطلب را نوشته ای
خسرو
Iran, Islamic Republic of
چند میگیری گریه کنی؟ این قوام تاکنون کجا بوده چه خدمتی برای استان انجام داده
Iran, Islamic Republic of
درود فتوحی. فکر کنم قوام نیا ابرومندانهتربو
تیرتاجی
Iran, Islamic Republic of
جناب فروزان یکی از شایسته ترین انسانهای است که در طول عمرم دیده ام و ایشان را باور داریم
تحصیل کرده دانشگاهی
Iran, Islamic Republic of
آقای فتوحی با این اوصافی که شما برای آقای فروزان دادید باید یکباره می گفتید ایشانن همان ( است که آن را به همه مردم داده است .
تورا به خدا باب این مداحی ها را ببندید
به استحضار برسانم که ما در هزاره سوم هستیم . عصر دانایی است نه عصر مبالغه وتوصیف های !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
امیر
Iran, Islamic Republic of
کدوم دانشگاه درس میخونی
حاجی پور
Iran, Islamic Republic of
واقعا متاسفم برای کسانی که فکر میکنند با چهارتا واژه نادرست از اعتبار و محبوبیت فروزان کم میشه یا این حرفا تاثیری در آرای ایشان دارد.
فرهنگی
Iran, Islamic Republic of
مطلب کسل کننده و بخصوص برای طبقه متوسط به پایین (از لحاظ علمی) نامفهوم می باشد. لطفا اگر قصد معرفی ایشون را دارید، به زبان ساده تر سخن برانید. به قول ادبیاتی ها این نثر غامض هست نه مرسل
عماد فلاحتی
Iran, Islamic Republic of
معلومه ادم بزرگیه مخالف زیاد داره رای بهش میدیم شاید که همون باشه که همیشه میگیم باید بود و نبود
حسن
Iran, Islamic Republic of
ادم بزرگ مخالف زیاد داره
ولی طرفدار چند برابر مخالف داره
درود بر حاجی عزیز
محمد
Iran, Islamic Republic of
جون خوت
مرتضوی
Iran, Islamic Republic of
سلام ، کاش بیوگرافی کاملی از جناب فروزان به این توصیفات اضاف می کردی ، می فرمودی قوام کیه چکاره است؟ از چه ایل و تباریه؟ چند کلاس سواد داره؟ کجا کار می کند؟ تا بیشتر می شناختیمش
علی جعفری
Iran, Islamic Republic of
خوش امدی فروزان
رضا
Iran, Islamic Republic of
درود بر این قلم
هرچه درباره حاج فروزان گفته گوشه ای از کمالات ایشان است، سیاست مداری پخته و کارآمد است که میتواند تاثیر بسزایی در پیشرفت و اخذ امکانات رفاهی برای مردم استان باشد.
سعید محمد حسینی
Iran, Islamic Republic of
مستحضرید نقش واهمیت مجلس شورای اسلامی درنظام جمهوری اسلامی مشخص بوده و تاثیرگذاری آن براوضاع عمومی کشورروشن می باشد واینکه از جمله محورهای بسیار مهم واساسی تصمیم گیریها درکشورمحسوب می شود. پایه واساس تشکیل مجلس هم اصل ششم قانون اساسی است که آمده”درجمهوری اسلامی ایران امورکشورباید به اتکاء آرای عمومی اداره شود،دراین حالت مردم بخشی ازاختیارات خود رادرمسائل عمومی واجتماعی با دادن آراء خود به افرادخاص تفویض نموده وقدرت خود راانتقال می دهند. شهید مدرس به عنوان نمونه¬ای که مردم انتخاب نمودندعلاوه بر داشتن هوش و دانش سرشار دینی و اجتماعی و دارا بودن مقام اجتهاد و عدالت و تقوی، وجود خویش را به کمالات انسانی و فضائل اخلاقی آراسته بود. او که منادی حق و عدالت و آزادی و استقلال بود، با هرگونه تبعیض ناروا و امتیازطلبیهای غیرقانونی شدیدا مخالفت می کرد .
قناعت و ساده زیستی، عفو و اغماض، اجتناب از کینه ورزی، شهامت و شجاعت، قاطعیت و تدبیر، فصاحت و بلاغت کم نظیر، تیزبینی و دور اندیشی، مناعت طبع و عزت نفس، صبر و استقامت، ظلم ستیزی و ظالم گریزی، اخلاص و تواضع، نظم و انضباط، قانونمداری، عظمت و استقلال خواهی برای کشور،رسیدگی به محرومان و مستمندان، سعه صدر و حسن تدبیر، صداقت در رفتار و گفتار، برخی از صفات برجسته این مرد الهی و نماینده ملت ایران در مجلس شورا بود.امیدواریم با حضور چهره های شاخص که شرایط لازم را برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارند و در این دوره نیز شرایط به گونه¬ای فراهم شود که شاهد رقابت جدی بین دو جریان سیاسی در مملکت باشیم تا مردم بتوانند با بررسی بهترین انتخابها را برای واگذاری اختیارات خود به آن عزیزان داشته باشند.قطعاً در این مسیرتحصیلکردگان استان است هم میبایست با معرفی درست این عزیزان شرایط را برای رقابت صحیح و سالم وانتخاب خوب مردم ارزشمند فراهم نمایند. آرزوی توفیق داریم برای همه ی عزیزان و ورود جناب آقای حاج قوام فروزان را نیز به فال نیک می گیریم.
محمدیان
Russian Federation
همگی با حامی حاجی هستیم
تیرتاجی
Russian Federation
۸۰ درصد ایل با حاجی هستند
درود حاجی عزیز
Sirous.darfarin
Iran, Islamic Republic of
پدر حاج قوام فروزان(حاج سیف الله فروزان )کسی بود که در دهکده ی پیچاب با آن همه محرومیت و فقر اندیشی اخیر،توانست از یک دهستان،قاضی،دکتر و معلم را به اهداف عالیه که منوط به افتخارات ایلی میباشد تحویل جامعه دهد.
حاج قوام فروزان کسی بود که توانست اهدای جوایز دهه ی هفتاد دانشگاه تهران را توسط مرحوم هاشمی رفسنجانی و چندین رتبه عالی را در دانشگاه علوم قضایی تهران به خودش اختصاص دهد.
حاج قوام با قوای خودش به کمک استان محرومی می آید که چندین سال است گل هایش پژمرده شده است،بیا ای ژنرال بی سایه و با وجودت شهر ویران شده را آباد کن...
قوم لر
Iran, Islamic Republic of
باتوجه به اینکه از نزدیک در تهران شاهد پیگیری دلسوزانه این مرد بزرگ برای مشکلات مردم هستم بدون شک اگه در این عرصه وارد شوند میتواند جدی تر برای رفع مشکلات عمومی و خصوصی مردم قدم بردارند.در پایتخت این مرد را متعلق به همه میدانند نه فقط استان
خالق
Iran, Islamic Republic of
یه هم قوام اگر
اصولگرا
Iran, Islamic Republic of
نماینده فقط استاد هدایت خواه ،
اگه روزی استاد تصمیم بگیرد به هر دلیلی در صحنه نباشد ، اون روز به حاج فروزان تبریک میگوییم در باور ما تنها شخصی غیر از هدایت خواه برای این استان کاری انجام دهد فروزان است . مهم نیست حزب و جناح باید روش های انتخابی را عوض کنیم و به این فکر کنیم که چه کسانی برای استان میتوانند مفیدتر باشند
بویر احمد و دنا
Iran, Islamic Republic of
این دوره رقابت بین هدایت خواه و حاج فروزان است
بویراحمد
Iran, Islamic Republic of
انتخابات قبلی از حاج فروزان انتطار داشتیم حضور پیدا کنه با دوستان چندبار حضورش رسیدیم خواهش کردیم بیان اگه اون دوره وارد صحنه ایابی قطعا معادلات بکلی تغییر ایکه الانم ، ممنون که بالاخره به خواست مردم احترام نها و آرزو موفقعیت سیش داریم .
حسین عسکری
Iran, Islamic Republic of
مردم بویراحمد و دنا دنبال تغییر هستن ، جناب زارعی و هدایت خواه امتحانشون رو پس دادن و مردم اعتمادی ندارن و جناب زارعی و تیم ایشان امیدشان اینه که دو باره شورای نگهبان اصلاح طلبان رو رد صلاحیت کند و با ایجاد اختلاف بین اصلاح طلبان و هدایت خواه هراسی و به قول نزدیکان زارعی . رای مجدد رای بیارن، دیگه تموم هست جناب زارعی ، ما ی اصلاح طلب واقعی میخوایم گزینه های اصلاح طلبان خداداد غریب پور و قوام فروزان هست.
احسان
Iran, Islamic Republic of
قطعا با ورود حاج فروزان انتخاب دو قطبی میشه
Iran, Islamic Republic of
تاریخ بیهقی هم نه ایتوره
Mmm
Iran, Islamic Republic of
م تیسو تاریخ بیهقی ن خوندیه
😂
m.p
United States
نوشته بسیار احساسی و بسیار مبالغه آمیز، البته و بدون ش آقای فروزان تحصیلکرده ای توانا و مردمی و اهل اندیشه است. ولی نویسنده‌ بیشتر در آسمان سیر کرده است تا در زمین!
بزرگتری مبالغه اش مقایسه پادشاهی بزرگ و وطن پرست و از خودگذشته در خدمت به ملتش، پادشاهی بیگانه ستیز و ناجی بزرگ ایران را قلدر خطاب کرده و فردی مانند قوام السلطنه را که از نظر شهامت ،وطن پرستی ، توانمندی ، و جهان ببنی اصولا قابل مقایسه. بزرگ نیست مقایسه کرده. اگر چه قوام السلطنته ها خود حاصل مکتب بزرگ بوده اند.
شهرزاد
Iran, Islamic Republic of
وقتي حتي در پيج مثلا حاميان خود،منتقدان را بلاك و كامنتها را حذف ميكند از كدام اخلاق و مردم داري صحبت ميكني كبنا؟!اين پيام از پيج اينستا حذف شد و نويسنده هم بلاك شد!واژه ي كليد اين روزها بغضي ست كه نشكسته خفه خواهد شد!اصلاح طلب قوامي نخواهد داشت حتي با قوام شما!بدنه ي در حال احتضار شما مثل انتظار باران است از آسمان سنگي!حداقل داغ دل مردم بي نوا را با إصلاح إصلاح بيشتر از اين به درد نياوريد!و كلامي با خود حاج فروزان:برادر جان سراب هميشه زيباست اما وأي به روزي كه جاي سراب بايستي و به جز خودت كسي را نبيني،آنوقت است كه خودباختن را خواهي ديد!راه نرفتني را رفتن حماقت است...
حال تو خود خوان آواز دهل...
Iran, Islamic Republic of
دوست عزيز،كاش جواب اين سؤال رو ميداد قوام بويراحمد كه آيا برنامه اي براي مرداني داريد كه راحت با آبرو و حيثيت دختران و زنان بي پناه بازي كنند و مجازات شوند؟!يا اينكه مثل همان نماينده بجاي.... ختم رسيدگي إعلام شود؟!دغدغه ي آب و آبرو و نأن چيزي نيست كه قوام شما از پس آن بربيايد!اميدوارم كبنا اين مطلب را نشر دهد!...
محمد امین
Iran, Islamic Republic of
شهرزاد جان، حالا نمیدونم اسم اصلیت چیه
ولی تو هر متنی که کبنا میزاده میری میگی کامنتا رو پاک میکنی😅
Iran, Islamic Republic of
ايگوم قوام اَي سي باقر وقتي جواب تلفنت هم نيده حتي با أو همه پيغوم و پسغوم وَ چه اميدي ايخي وَ نوم و نشونش بيي بالا!كو مه زده و سرت؟تو تمام اسم و رسمي كه داري و سي باقره ايخوم بدونم سر چه حسابي خنه بهشي اَي صحرا؟مه نونسي إقبال بي أو دو گروهه و به خدا قسم تونه اصلا و هيچ.!كسي كه يه پنج بيكار بشينن سيش تصميم بگرن نماينده نيابو!اگر هم ايخي يه رسمي بجوري و بارته ورداري هم مردم خودشو زرنگتر و تو هسن!خنه خسه مكن و اَي پيرمردي!به هم أو خدا تو فاميل. خوت هم وت راي نيدن!..بي شعارل اَي جقليل يزدان و دادار و نونم من پارسي هستم و فردوسي و أو طرف هم دوتا آيه قران سي اَي گرو مسلمونش بنويسي ره و جي نيبري!د خودت دوني!
ایل اقا
Iran, Islamic Republic of
ایگوم ایسو م تو تیش بی که زنگ ایزه جواب نیدا😅
بر اعصاب خت مسلط بو
باوی
Iran, Islamic Republic of
واقعا حاجی مرد بزرگواری است
چیتاب
Iran, Islamic Republic of
رقابت بین حاج فروزان و هدایت خواه است
اصلاح طلب
Iran, Islamic Republic of
تنها اصلاح طلب ای که واقعا مردم باید بهش رائ دهند ایشون هستند
بابکان
Iran, Islamic Republic of
درود بزرگ ایل
هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

همچنین درخصوص مسئله آسیب‌های اجتماعی حاشیه تهران به‌عنوان پایتخت کشور باید بگویم؛ به ...
راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

نکته جالب تقدير از دو کاپيتان پرسپوليس و استقلال و همچنين کريم باقري است. در بند دهم ...
روایتی از زندگی طلبه جوان، همسر و 11 فرزندش

روایتی از زندگی طلبه جوان، همسر و 11 فرزندش

پدر 38 ساله و مادر 36 ساله قمی که یازدهمین فرزندشان در راه است، از خدا می‌خواهند که این ...