کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

راه حل عباس عبدی برای وضعیت فعلی

29 آبان 1401 ساعت 17:23

عباس عبدی گفت: راهی جز جلب مردم به یک چشم‌انداز امیدبخش وجود ندارد؛ اما این چشم‌انداز باید از طرف مجموعه‌ای ارائه شود که هم ‌ مردم⁩ بپذیرند، هم ‌ ضمانت حکومتی⁩ داشته باشد.


عباس عبدی گفت: راهی جز جلب مردم به یک چشم‌انداز امیدبخش وجود ندارد؛ اما این چشم‌انداز باید از طرف مجموعه‌ای ارائه شود که هم ‌ مردم⁩ بپذیرند، هم ‌ ضمانت حکومتی⁩ داشته باشد.
       


کد مطلب: 454641

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/news/454641/راه-حل-عباس-عبدی-وضعیت-فعلی

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir

1