تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۰ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۷
کد مطلب : ۴۳۶۳۹۷
یادداشت ارسالی

یادداشت پیشکسوت فوتبال کهگیلویه وبویراحمد خطاب به خداداد افشاریان/لزوم بکارگیریvarدر فوتبال ایران

سید ابوصالح دانشفر
۰
یادداشت پیشکسوت فوتبال کهگیلویه وبویراحمد خطاب به خداداد افشاریان/لزوم بکارگیریvarدر فوتبال ایران
کبنا ؛جناب اقای حاج خدادادافشاریان
استفاده ازکمک داورویدئوییvarبرای فوتبال ایران واجب ترازنان شب است
 
به گزارش کبنا؛سید ابوصالح دانشفر پیشکسوت فوتبال کهگیلویه وبویراحمد طی یادداشتی خطاب به خداداد افشاریان عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته داوران فوتبال از لزوم خرید و بکارگیری varدر لیگ برتر فوتبال تاکید کرد
 
تنهاراه بهبودکیفیت قضاوتهااستفاده ازvar است
بدون استفاده ازاین سیستم پیشرفته مانندرانندگی بدون چراغ درتاریکی شب است
مهمترین رکن برگزاراری مسابقات بخصوص لیگ برترکیفیت قضاوتهاست وحضرتعالی اولین پاسخگو هستیدلذابایدبرای اینده تدبیری اساسی وسرنوشت سازداشته باشید
*جناب اقای حاج خدادادافشاریان باتوجه به اینکه امروزدنیادرهمه زمینهاپیشرفتهای زیادی کرده واستفاده ارتکنولوژی نقشی بسیارمهم واساسی درپیشرفت اهداف وبرنامه های ورزشی داردوازطرفی مسابقات فوتبال بخصوص لیگ برترفوتبال ایران که گل سرسبدمسابقات ورزشی درایران میباشدکه موردتوجه میلیونها بیننده وعلاقمندفوتبال درکشورمیباشدکه درجریان برگزاری مسابقات همه رویدادهای ان بخصوص نوع قضاوتهادرزیرذره بین همه دست اندرکاران فوتبال بازیکنان مربیان وکارفنی ومدیریتی تیمها کارشناسان وخبرنگاران ومیلیونهاهوادارقرارداردوازطرفی هرچه به پایان مسابقات میرسیم بازیهابسیارحساس ترومهمترمیگرددوحتی ((یک سوت ویایک پرچم اشتباه))میتواندسرنوشت قهرمانی لیگ برتررامشخص کندوضمنا حضرتعالی بعنوان مسئول اول کمیته داوران کشورحتی بیشترازرئیس فدراسیون فوتبال اقای عزیزی خادم ومجمع فدراسیون بایدجوالگوی کیفیت قضاوتهای داوران باشیدو حضرتعالی بعنوان کسی که داوربین المللی وباتجربه فوتبال ایران هستیدوباتغییرات جدیدوامدن فدراسیون جدیدفوتبال مسئولیت پذیرفته ایدوتمامی جامعه فوتبالی کشورمنتظرتغییرات واقعی وپیشرفت درفوتبال ایران هستندلذا بایدتحت هرشرایطی مانیزمانندبقیه کشورهای دنیا مجهزواستفاده ارتکنولوژی پیشرفته بخصوص استفاده سیستم کمک داورودیدیوئی varباشیم تا قضاوتهای داوران درپیشگاه میلیونهابیننده وعوامل لیگ برترشفاف شده وقضاوتهابی نقص واصولی بدون اشکال شده ودرجریان مسابقات عدالت حاکم شده وحق به حقداربرسد*
*جناب اقای حاج خدادادافشاریان استدعامیشوداحساس مسیولیت بیشترنماییدوباتوجه به اینکه بایدبعنوان رئیس کمیته داوران کشوربایدپاسخگوی نوع وکیفیت قضاوتهاباشیدوپای ابرویتان درمیان است وازطرفی نوع قضاوت داوران بسیارتاثیرگذاروسرنوشت سازاست هرچه سریعتروتحت هرشرایطی استفاده ار تکنولوژی پیشرفته کمک داورویدیوئی varراواردفوتبال ایران بخصوص لیگ برترایران نمایید تابساط داوری سلیقه ای وتناقضات واشکالات داوری ازفوتبال ایران برچیده شود وکیفیت قضاوتهاارتقایافته وبهبودیابدو کارقضاوتها راحت واسان وشفاف وبدون اشکال وایرادگردد*
*بدون تعارفات معمول اینده لیگ برتربدون استفاده ازتکنولوژی varتیره وتارخواهدبودوکارحضرتعالی بیشترازهرکسی درفوتبال ایران مشکل سازخواهدبودوحضرتعالی بایدپاسخگوباشیدلذابخاطر حفظ ابروی خودتان هم که شده بدون استفاده ازسیستم کمک داورویدیویی لیگ برتراینده را برگزارنکنیدوحاضرنشویددردل تاریکی شب سیاه بدون چراغ رانندگی کنید!!!!*
*اقای افشاریان زمان قضاوتهای سلیقه ای وپراشتباه وهمراه باتناقضات فراوان به پایان رسیده وورزش باشفافیت واستفاده ازپیشرفتهای علمی وسیستمهای پیشرفته عجین شده است لذاتحت هیچ شرایطی ازقافله دنیاعقب نمانیدوبهترین کیفیتهارادرانجام مسئولیت مهم وخطیروسرنوشت سازتان مدنظرقراردهید*
*امروزدرجریان مسابقات بسیارمهم فوتبال دردنیاشاهدنقش بسیارمهم وتعیین کننده تکنولوژی کمک داورویدئویی varهستیم که بنحواحسن وشایسته کارحساس ومهم داوری مسابقات راشفاف سازی نموده واشتباه سرنوشت سازداوران رااصلاح وجبران مینمایدوماهم جزئی ازاین دنیای فوتبال هستیم وهیچ بهانه ای پذیرفتنی نیست حتی بهانه نداشتن امکانات مالی برای واردکردن تکنولوژی var*
*زیراماازخیلی ازکشورهاثروتمندتربوده وتوان خریداری وواردکردن ان راداریم*
*پس هیچ بهانه ای واردنیست وقضاوتهای فوتبال کشوررابااستفاده ازان بهبودبخشیده ودرمان کنید*
-----_--------------
سید ابوصالح دانشفر 

پی نوشت #
var مخفف “video assistant referee” است که به معنای کمک داور ویدئویی است. کمک داور ویدئویی به منظور جلوگیری از اشتباهات واضح در فوتبال است
نام شما

آدرس ايميل شما

بازار داغ گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه

بازار داغ گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه

به زودی دولت سیدابراهیم رییسی کلید پاستور را از حسن روحانی تحویل می‌گیرد و چندی بعد هم ...
سرنوشت نهاد اجماع‌ساز چه می‌شود؟

سرنوشت نهاد اجماع‌ساز چه می‌شود؟

تکلیف نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان که برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 تشکیل شده بود، وضعیتی ...
نگران تکرار تجربه ترامپ؛ تضمین می‌خواهد

نگران تکرار تجربه ترامپ؛ تضمین می‌خواهد

گزاره‌هایی که نشان می‌دهد در بازگشت به برجام سیاسی‌کاری صورت می‌گیرد و راستِ سیاسی عزمش ...