_BLOCK}']['prms'][2] = 17; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_modified'] = '1397-10-24 11:05:26'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child_voice'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['cache_html'] = '0'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['func'] = 'Get_Doc_Rate_Box'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['cache_html'] = '0'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['func'] = 'Get_Doc_Feedback_Form'; ?>_BLOCK}']['prms'][2] = 17; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_modified'] = '1397-10-24 11:05:26'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child_voice'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['cache_html'] = '0'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['func'] = 'Get_Doc_Rate_Box'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['cache_html'] = '0'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['func'] = 'Get_Doc_Feedback_Form'; ?> کبنانیوز - مردم خط قرمز موحد نه جریان‌های سیاسی / ارتباط تاجگردون و موحد مسبوق به سابقه است - نسخه قابل چاپ

کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

یادداشت /

مردم خط قرمز موحد نه جریان‌های سیاسی / ارتباط تاجگردون و موحد مسبوق به سابقه است

26 ارديبهشت 1399 ساعت 22:19

در رابطه با پیش بینی شما در خصوص ارتباط و همکاری حاج محمد موحد با دکتر تاجگردون یاداور می‌شوم که ارتباط این بزرگواران در گذشته نه چندان دور مسبوق به سابقه می‌باشد وبا شناختی که ما ازجناب موحد داریم ضمن احترام به تمامی جریان‌های فکری وسیاسی، این مردم هستند که خطوط قرمز موحد می‌باشند نه جریان‌های سیاسی و فکری.


در فضای مجازی مطالبی پیرامون منتخبین مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و نگارندگان آن مطلب موحد را پیر خطاب و در رابطه با ارتباط او با تاجگردون حرف‌های را منتشر کردند، یکی از مخاطبین کبنا به آن واکنش نشان داد که از نظر خوانندگان می‌گذرد.

در ابتدای مرقومه ام پیشنهاد می‌کنم زین پس در خصوص حاج محمد موحد به جای واژه پیر از کلمه ارزشمند تجربه استفاده نمایید چرا که عملکرد موحد هیچ نشانه‌ای از پیری ندارد.
سیاستمداری که سیاست را خوب شناخته است و با کوله باری از عملکرد مثبت وتجربه فراوان باری دیگر برای خدمت گذاری به مردم راهی بهارستان شده است، کسی که روز به روز و سال به سال، بر محبوبیتش در بین مردم استان کهگیلویه و بویراحمد افزوده می‌شود. حضور، نشاط مردم ونتیجه انتخابات، مؤید عقیده بنده می‌باشد
اینک که شما شکست جناب موحد از آقای هاشمی در دور گذشته را شکست ایشان در یک انتخابات واقعی و رودرو نام برده‌اید مخالفم چرا که آن شکست نه تنها شکست واقعی نبود بلکه پیروزی‌ای پر ابهام وتاریک که سراغاز بدعتی نامیمون در کهگیلویه شد و در اذهان مردم، موحد هرگز شکستی از اقای هاشمی متحمل نشده و اصلاً نام ایشان در اندیشه مردم هرگز باشکست همخوانی نداشته ومتفاوت از تمامی سیاستمدارانیست که گاها پایان سیاسی تلخی داشته‌اند. و اما در رابطه با پیش بینی شما در خصوص ارتباط و همکاری حاج محمد موحد با دکتر تاجگردون یاداور می‌شوم که ارتباط این بزرگواران در گذشته نه چندان دور مسبوق به سابقه می‌باشد وبا شناختی که ما ازجناب موحد داریم ضمن احترام به تمامی جریان‌های فکری وسیاسی، این مردم هستند که خطوط قرمز موحد می‌باشند نه جریان‌های سیاسی و فکری.
 حال که ماه رحمت و مهربانیست حضور تجربه واقتدار حاج محمد موحد در مجلس را برای مردم استانمان غنیمت شمرده و همه سیاسیون، جوانان، مردم و خاصه اهل قلم و رسانه را برای وحدت وهمدلی وحمایت از مجمع نمایندگان استان در جهت توسعه شهرستانها و استانمان دعوت می‌نمایم.
-----------------------------------------------
با تقدیم احترام
افضل هوشیاری
۲۵ اردیبهشت
 
 


کد مطلب: 420941

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/news/420941/مردم-خط-قرمز-موحد-نه-جریان-های-سیاسی-ارتباط-تاجگردون-مسبوق-سابقه

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir