پایگاه خبری کبنا نیوز 2 خرداد 1399 ساعت 1:07 https://www.kebnanews.ir/note/421140/ماجرای-اوج-گیری-دوباره-کرونا-پیامدهای -------------------------------------------------- یادداشت ارسالی: عنوان : ماجرای اوج گیری دوباره کرونا و پیامدهای آن سجاد ابوذری -------------------------------------------------- واکنش ما به کرونا هم از همین جنس است! یک وسواس جمعی! حداکثر مراقبت از خود، ترک دیگری، تن دادن به انزوا، خشم از تماس دیگری با من و پایان دادن به جریان زندگی با شعار «وضعیت استثنایی» و «در زدن مرگ»! متن : ۱. ماجرای ویروس کرونا همان ماجرای همیشگی فیلمهای علمی-تخیلی است. در اثر مداخلات بشری در عالم (معمولاً کنجکاویهای علمی) ناگهان بحرانی بر جهان حاکم میشودکه (انتشار ویروس، همراه می شود با ظهور تروریست ها وفرجام آشفته ان شهرکه معمولابدلیل خشونت وخرابی و وحشتی که براین فیلم ها حاکم است تماشایان برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است با این توضیح می توان درک کرد که چه وحشتی درپی آمد انتشار ویروس کرونا بر جوامع حاکم است ...) دراین حال وهوا ما به ظاهر به فرجام جهان نزدیک می شویم و پایان تاریخ بدل می شود به آغاز آن: هرج و مرج و ناامنی و جنگ همه علیه همه برای بقا! کرونا اینگار همان ویروسی است که همه را تبدیل به تروریست کرده است. اینگار هر کسی بمبی زیر بغل دارد و ناگهان دست به انتحار بیولوژیک میزند. داستانهاوفیلم های علمی-تخیلی، اکنون تبدیل به واقعیت جهان شده است. واقعیت؟ بله واقعیت ۲. عدالت کرونا کرونا ظاهراً یک پدیده طبیعی محض است، یک ویروسی که با هیچ کس شوخی ندارد: واقعی واقعی و به شدت عادلانه. در برابر این روش برابری طلبی ویروس کرونا، همه باید دوباره دست در دست هم دهیم و تا جایی که ممکن است دوباره در خانه بمانیم و از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنیم.. اما! کسانی هستند که نمی توانند دوباره چند ماه در خانه بمانند! کارگران روزمزد، کارمندان مواجب بگیر، کسانی که ماشین یا پول بنزین سه هزار تومانی ندارند. پس! کرونا همچون شبحی همانطور که دراوج گیری قبلی کرونا ناگهان بر سر این طبقات فرودست فرود آمد دوبار نیز فرودمی آید! این تجربه ایست که در پیک اول خودرا به شدت نشان داد. کرونا، این انتقام گیر طبیعت نیز در هاضمه ها هضم می شود! احتمالادوباره اگردولت کاری نکندجنوب شهری ها، فرودستان، پناهندگان و فراموش شدگان بیشتر در معرض این ویروس و پیامدهای شوم انندکه نتیجه مهمان فروپاشی اجتماعی این قشرها ودرادامه این فروپاشی ناامنی های همه گیر وهمه جانبه اجتماعی است! که به زیان همه است (چه دارا وچه ندار) ۳. واما امیدوارم بار دیگر با این مسئله ناکارامدی وبی برنامگی دردناک قبلی مواجه نباشیم. همچون موارد سیل وزلزله موارد دیگر! ۴. و اما سخنی هم در مورد وسواس ها! چه ذوق زده اند این روزها مبتلایان به وسواس! شست و شوی بی پایان، بستن درها و پنجره ها، ماندن در خانه و خداحافظی با دیگران! ما که همیشه می گفتیم، شما رعایت نمیکردین. واکنش ما به کرونا هم از همین جنس است! یک وسواس جمعی! حداکثر مراقبت از خود، ترک دیگری، تن دادن به انزوا، خشم از تماس دیگری با من و پایان دادن به جریان زندگی با شعار وضعیت استثنایی و در زدن مرگ! من بالشخصه در برابر این منطق مرگ گونه، ترجیح می دهم در صف زندگان بمانم! منظورم این نیست که به نشان خاکی بودن هرکاری که ضد پروتکل های کرونایی ست انجام بدهم! اتفاقاً بارها و بارها دستهایم را می شویم و همه نکات پزشکی وپروتکل های کرونایی را رعایت می کنم اما زندگی خود را تعطیل نمی کنم.