پایگاه خبری کبنا نیوز 21 خرداد 1400 ساعت 22:32 https://www.kebnanews.ir/news/435415/انصراف-یکی-کاندیدای-انتخابات-میاندوره-گچساران-باشت-نفع-سید-ناصر-حسینی -------------------------------------------------- انتخابات میاندوره ای شهرستان های گچساران و باشت؛ عنوان : انصراف یکی از کاندیدای انتخابات میاندوره ای گچساران و باشت به نفع سید ناصر حسینی -------------------------------------------------- سید حبیب الله حسینی کاندیدای انتخابات میاندوره ای حوزه انتخابیه گچساران و باشت به نفع سید ناصر حسینی انصراف داد. متن : سید حبیب الله حسینی کاندیدای انتخابات میاندوره ای حوزه انتخابیه گچساران و باشت به نفع سید ناصر حسینی انصراف داد.