پایگاه خبری کبنا نیوز 6 خرداد 1401 ساعت 12:19 https://www.kebnanews.ir/news/448457/ویدئو-پشیمانی-علی-دایی-حضور-مراسم-افطاری-حسن-روحانی -------------------------------------------------- در گفتگو با عادل فردوسی پور مطرح شد عنوان : (ویدئو) پشیمانی علی دایی از حضور در مراسم افطاری حسن روحانی‌ -------------------------------------------------- علی دایی در گفتگو با عادل فردوسی پور از حضور در افطاری‌های محدود سیاسی که شرکت کرده اظهار پشیمانی کرد. متن : علی دایی در گفتگو با عادل فردوسی پور از حضور در افطاری‌های محدود سیاسی که شرکت کرده اظهار پشیمانی کرد.