پایگاه خبری کبنا نیوز 30 شهريور 1399 ساعت 13:53 https://www.kebnanews.ir/report/425759/ارگان-جوابیه-نویسی-یا-روابط-عمومی-علوم-پزشکی-کهگیلویه-بویراحمد -------------------------------------------------- در دفاع از رسالت خبری رسانه‌ها؛ عنوان : ارگان جوابیه نویسی یا روابط عمومی در علوم‌پزشکی کهگیلویه و بویراحمد -------------------------------------------------- رسانه‌های مستقل فارغ از نگاه و برخی تبعیض‌های روابط عمومی دانشگاه و عملکرد مدیران این دانشگاه که به جای تمرکز بر بحران کرونا درگیر مسائل دیگری هستند از وظیفه و رسالت اصلی خود دست نخواهند کشید و جوابیه‌ها نه تنها آنان را ناامید نخواهد کرد که با جدیت بیشتر و در کنار مردم و سایر نهادها در این مبارزه سخت و نفس گیر علیه کرونا همواره آماده باش خواهند بود و هم چنین ارجگذار زحمات و تلاش‌های کادر خدوم درمان و دست بوس آنان می‌باشند. متن : در حالی که مدت هاست جهان و کشور و استان و هر سه شهرستان آن بصورت شدید و بحرانی درگیر ویروس خطرناک کوئید ۱۹ می باشند و کادر زحمتکش درمان و بسیاری دیگر از بخش های کشور شبانه روز در حال مبارزه با این ویروس هستند اما در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان متولی سلامت و درمان مردم برخلاف بخش های درمانی و بهداشتی آن متاسفانه در حوزه های اداری آن افرادی هستند که گویا اولویت های دیگر دارند و دنبال مسائل و برنامه های خود هستند. یکی از این بخش ها که اتفاقاً باید فعالترین حوزه ها در جبهه مبارزه با کرونا باشد روابط عمومی دانشگاه است که متاسفانه در ۷ ماه گذشته شاهد کمترین فعالیت و یا خلاقیت در تولید محتوا متناسب با این وضعیت بوده ایم. از طرف دیگر اما تنها هنر روابط عمومی در علوم پزشکی استان جوابیه نویسی به رسانه های منتقد است؛ اگر کوچکترین نقدی بر فرد یا مدیری در این دانشگاه شده است خیلی زود روابط عمومی دانشگاه شروع به جوابیه نویسی های تکراری و متهم کردن رسانه ها به باج خواهی و تهدید آنها به شکایت کرده است. رویه ای که متاسفانه از قبل در دانشگاه وجود داشته است و اکنون به اوج خود رسیده است. ظاهراً روابط عمومی این دانشگاه کار روابط عمومی و تعامل و ارتباطات را با میرزابنویسی در دستگاه بزرگان در قدیم اشتباه گرفته است و در چنین وضعیتی نتیجه ای بهتر از شرایط فعلی و بی اعتمادی میان برخی رسانه ها و دانشگاه علوم پزشکی حاصل نمی شود. در حالیکه بر عکس و بجای برخوردهای قهری و قضایی لازم است برای تبیین و تشریح برنامه ها و فعالیت های دانشگاه و مهمتر از آن خدمات این نهاد اولویت اول روابط عمومی ارتباط فعال و مستمر همراه با سعه صدر با سایر رسانه های دیگر باشد. روابط عمومی همانند سایر بخش های تخصصی دانشگاه یک حوزه ظریف و تخصصی است که باید به افراد متخصص و کاردان با فهم مقتضیات و رسالت دانشگاه علوم پزشکی سپرده شود نه آن که چشم بسته به دوستان محفلی واگذار شود تا شان و جایگاه آن را در حد و اندازه ی حواشی و زد و بندهای شخصی دچار خدشه نمایند. بنظر می رسد بود و نبود روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تفاوت چندانی نمی کند و بار اصلی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بر دوش رسانه های مستقلی است که خودجوش در این مسیر گام بر می دارند. طبیعتاً این حق مسلم دانشگاه هست که احیاناً اگر رسانه ای خبر یا مطلب اشتباه و کذبی راجع به مجموعه ای انتشار داد جهت تنویر افکار عمومی و یا دفاع از حیثیت مجموعه پاسخ داده شود؛ اما نه اینکه با هر نازکتر از گل گفتنی و کوچکترین نقدی ولو دلسوزانه به مدیران این دانشگاه، روابط عمومی با رویه ای ناصواب و به دور از شان که بیشتر شائبه ارادت مندی زیاد برای نردیک شدن به مدیران به ذهن متبادر می شود دست به قلم ببرند و رسانه ها را متهم به اشتباه گرفتن کار درمان با خم رنگرزی نماید. روابط عمومی دانشگاه باید صدای دانشگاه باشد و بدون از تبعیض قائل شدن در میان رسانه ها به رسالت اصلی خود بپردازد و خود را محدود به دفاع تکراری از چند فرد و معاون و تهدید به پرونده سازی برای منتقدین ننماید. رسانه های مستقل فارغ از نگاه و برخی تبعیض های روابط عمومی دانشگاه و عملکرد مدیران این دانشگاه که به جای تمرکز بر بحران کرونا درگیر مسائل دیگری هستند از وظیفه و رسالت اصلی خود دست نخواهند کشید و جوابیه ها نه تنها آنان را ناامید نخواهد کرد که با جدیت بیشتر و در کنار مردم و سایر نهادها در این مبارزه سخت و نفس گیر علیه کرونا همواره آماده باش خواهند بود و هم چنین ارجگذار زحمات و تلاش های کادر خدوم درمان و دست بوس آنان می باشند.