پایگاه خبری کبنا نیوز 17 مهر 1400 ساعت 1:40 https://www.kebnanews.ir/news/439952/وکیلی-اینکه-دغدغه-کروبی-حفظ-اصلاح-نظام-خوشحالی-ام-دو-چندان-می-شود -------------------------------------------------- یادداشت؛ عنوان : وکیلی: از اینکه دغدغه کروبی حفظ و اصلاح نظام است، خوشحالی‌ام دو چندان می‌شود محمدعلی وکیلی -------------------------------------------------- شاید آقای کروبی در پس این‌ همه سال نداند که در اردوگاه و در بین اطرافیانش چه تغییرات معرفتی، نگرشی و رفتاری رخ داده و چه فاصله معناداری بین دلبستگی او (حفظ نظام و راه امام) و مواضع میزبانان و مشاورین دیروز و دلسوز نماهای اموزش رخ داده است. آنان تزویر می‌کنند و یا شرم حضور دارند و در حضور شما نشان نمی‌دهند که در خلوت به باورهای شما پوزخند می‌زنند. متن : محمدعلی وکیلی در سرمقاله روزنامه ابتکار نوشت: هفته گذشته حجت‌الاسلام مهدی کروبی پس از یک دهه در جمعی از دوستانش حاضر شد و سخنرانی کرد. نمی‌توانم خوشحالی خود را از شنیدن صدای شیخ اصلاحات پنهان کنم. او یکی از نمادهای اصلاح‌طلبی خط امامی بود و خاطراتی نوستالژیک از او در حافظه ما ثبت است. از اینکه در پسِ این همه سال و رنجوری و فراز و فرودهای احوالات شخصی ولی همچنان دغدغه شیخ حفظ و اصلاح نظام و دلبستگی به راه امام است، خوشحالی ام دو چندان می‌شود. آدمی وقتی می‌بیند راهی که باور دارد توسط بزرگان نیز تصدیق می‌شود دلش قرص‌تر می‌شود؛ وقتی باور داریم راه سعادت مردم همان اصلاح طلبی خط امامی است، طبیعتاً از تصدیق و تثبیتش دلگرم و امیدوارم می‌شویم. شیخ اصلاحات بیش از همه سزاوار انتساب به این راه است. او به علاقه و ارادت به امام و خط امام شهره است. بی‌تردید یکی از پاشنه های آشیل اصلاح طلبان کم رنگ شدن چنین دغدغه هایی است؛ خالی شدن از آرمان هایی که هویت اصلاح طلبی محسوب می‌شود. اصلاح طلبی فرزند انقلاب اسلامی است و مدعی آرمان‌های آن است. پیش تر بارها نوشتم و گفتم که وجه تشخیص ما اصلاح طلبان نسبت به بدیل‌های تغییرِ وضعِ موجود، اعتقاد به حفظ نظام است. این اعتقاد هم مسئله ای استراتژیک است و هم ایدئولوژیک. از دید ما، هم در سقوط نظام خیر و صلاحی برای کشور و مردم وجود ندارد و هم پیوند اعتقادی ما با نظام اجازه چنین تصویری به ما نمی‌دهد. حفظ نظام هم حکم عقل ماست و هم دل ما. به همین سبب معتقدم اذعان شیخ کروبی به موقعیت راهبردیِ حفظ و اصلاح نظام، تصریح به راه اصلاح طلبی در آغاز احتمالی دوره جدیدِ سیاست ورزی او است. اما معتقدم این موضع صحیح راهبردی، با میزبانان و برخی مشاورین ناصادق راه به جایی نمی رسانَد. بزرگترین جفا بر شیخ اصلاح طلب، همین مشاوران نا‌متجانس و میزبانانِ غیرصادق است. آن روز که شیخ مردمی و صریح الهجه در محاصره سکولارها و معاندین امام و متخاصمین نظام قرار گرفت، چنین سرنوشتی قابل پیش بینی بود. شاید آقای کروبی در پس این‌ همه سال نداند که در اردوگاه و در بین اطرافیانش چه تغییرات معرفتی، نگرشی و رفتاری رخ داده و چه فاصله معناداری بین دلبستگی او (حفظ نظام و راه امام) و مواضع میزبانان و مشاورین دیروز و دلسوز نماهای اموزش رخ داده است. آنان تزویر می‌کنند و یا شرم حضور دارند و در حضور شما نشان نمی‌دهند که در خلوت به باورهای شما پوزخند می‌زنند. فقط جهت اطلاع شیخِ دوست داشتنی به این یک جمله اکتفا می‌کنم که در محافل میزبانان اسم مراد جنابعالی تنهاوتنها در بهترین حالت با نام آقای خمینی یاد می‌شود! و تو خود حدیث مفصل بخوان مجمل. جناب شیخ عزیز! با چنین بال های ناهماهنگ و چنین باورهای ناهمراه، نمی‌توان کار مهمی کرد. راهبرد شما پایش روی دمب راهبرد بسیاری از اطرافیان شما است. معتقدم چنین همراهانِ ناهمدلی، باز هم دامی مهلک برای شما پهن می‌کنند. پیشنهاد می‌کنم با دقت بیشتری فضا را رصد کنید و تامل و تدبیر بیشتری داشته باشید. اصلاح طلبی آسیب‌های بسیار دیده و اصلاح‌طلبی خط امام غریب ودرعزلت هیاهوی مدعیان روزگار بدی دارد.