پایگاه خبری کبنا نیوز 22 مرداد 1398 ساعت 23:14 https://www.kebnanews.ir/news/411899/جوابیه-آبفا-روستایی-پیرو-گزارش-۲۵۰-آبدار-کهگیلویه-بویراحمدی-شش-ماه-بدون-حقوق -------------------------------------------------- طی پیامی؛ عنوان : جوابیه آبفا روستایی پیرو گزارش؛ ۲۵۰ آبدار کهگیلویه و بویراحمدی شش ماه بدون حقوق -------------------------------------------------- شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد به گزارش کبنانیوز در باره «۲۵۰ آبدار کهگیلویه و بویراحمدی شش ماه بدون حقوق» واکشن نشان داد و نوشت: آبداران کهگیلویه و بویراحمد متأسفانه در دوره‌های گذشته بدون نیازسنجی و بر اساس زد و بندهای سیاسی به بدنه آب و فاضلاب روستایی تحمیل شدند. متن : شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد به گزارش کبنانیوز در باره ۲۵۰ آبدار کهگیلویه و بویراحمدی شش ماه بدون حقوق واکنش نشان داد و طی جوابیه ای نوشت: در پاسخ به خبر ۲۵۰ آبدار کهگیلویه و بویراحمدی شش ماه بدون حقوق در سایت کبنا چند نکته جهت تنویر افکار عمومی قابل ذکر است: آبداران کهگیلویه و بویراحمد متأسفانه در دوره های گذشته بدون نیازسنجی و بر اساس زد و بندهای سیاسی به بدنه آب و فاضلاب روستایی تحمیل شدند. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و آغاز مدیریت نو در این سیستم، بنا بر ابلاغ و بخشنامه های دولت مبنی بر کوچک سازی و خصوصی سازی، آبداران همچون دیگر استان ها به بخش خصوصی واگذار شد، منتها برخلاف گذشته که به آن ها اجحاف فراوان شده بود و عملاً بیمه ای برای آن ها واریز نشده بود، بخش خصوصی را ملزم به پرداخت به موقع بیمه آبداران کردیم که به ادعای خودشان این بزرگ ترین خدمت برای آن ها بود. از طرفی اگرچه بسیاری از این افراد عملاً اضافه بر نیاز شرکت هستند اما به خاطر تعهد اخلاقی و انسانی تن به اخراج آن ها ندادیم و باوجود تنگناهای مالی فراوان، همه آن ها در سیستم آب رسانی حفظ شدند. در خصوص مطالبات آن ها اگرچه تا خیراتی هست اما عدد ۵ و ۶ ماه کذب است و حدود دو ماه پرداخت نشده که به جد پیگیر تخصیص اعتبار هستیم و در روزهای پیش رو مبلغی پرداخت خواهیم کرد. در پایان از رسانه ها انتظار داریم صحت وسقم اخبار را از دستگاه های مربوطه و سازمان های نظارتی هم جویا شوند تا علیرغم میل باطنی مجبور به اقدام قضایی در مراحل بعد نشویم.