پایگاه خبری کبنا نیوز 1 آذر 1399 ساعت 12:51 https://www.kebnanews.ir/video/427756/نظارت-غسل-تدفین-مرگ-های-ناشی-کرونا-کهگیلویه -------------------------------------------------- به همت کارشناسان بهداشتِ شبکه کهگیلویه؛ عنوان : نظارت بر غسل و تدفین مرگ های ناشی از کرونا در کهگیلویه -------------------------------------------------- متن :