پایگاه خبری کبنا نیوز 19 خرداد 1400 ساعت 15:29 https://www.kebnanews.ir/news/435289/ادبیات-بسیار-تند-حسن-عباسی-علیه-روحانی --------------------------------------------------  شما دوماه آینده از اریکه قدرت بارای مردم میایین پایین؛ عنوان : ادبیات بسیار تند حسن عباسی علیه روحانی -------------------------------------------------- ادبیات تند حسن عباسی علیه روحانی و تهدید فرماندار پردیس: امام گردن کلفت تر از روحانی یعنی منتظری رو عزل کرد،آقای فرماندار عددی نیستی. متن : ادبیات تند حسن عباسی علیه روحانی و تهدید فرماندار پردیس: امام گردن کلفت تر از روحانی یعنی منتظری رو عزل کرد،آقای فرماندار عددی نیستی. به گزارش کبنا به نقل از نامه‌نیوز، ادبیات تند حسن عباسی علیه روحانی و تهدید فرماندار پردیس، امام گردن کلفت تر از روحانی یعنی منتظری رو عزل کرد، آقای فرماندار عددی نیستی.  شما دوماه آینده از اریکه قدرت بارای مردم میایین پایین شهروند معمولی میشین مردم تو خیابون به روی شما تُف میندازن.  شما مدیران منحوس اصلاح طلب این ۱۵ روز باقیمانده به انتخابات کرم بریزین...!! حالا جوری میزنم تودهنت و دهن بزرگترهات...    امام گردن کلفت تر از روحانی یعنی منتظری رو عزل کرد... آقای فرماندار عددی نیستی...