پایگاه خبری کبنا نیوز 28 آبان 1400 ساعت 15:28 https://www.kebnanews.ir/video/441434/فیلم-اعتراضات-مردم-اصفهان-عدم-تامین-حق-آبه-کشاورزان -------------------------------------------------- در اعتراض به بی‌آبی؛ عنوان : (فیلم) اعتراضات مردم اصفهان به عدم تامین حق‌آبه کشاورزان -------------------------------------------------- برای چندمین بار مردم اصفهان در اعتراض به بی‌آبی و هم‌دردی با کشاورزان در بستر خشک زاینده‌رود تجمع اعتراضی بزرگی را برگزار کردند. متن : برای چندمین بار مردم اصفهان در اعتراض به بی‌آبی و هم‌دردی با کشاورزان در بستر خشک زاینده‌رود تجمع اعتراضی بزرگی را برگزار کردند.