پایگاه خبری کبنا نیوز 29 دی 1399 ساعت 15:13 https://www.kebnanews.ir/news/429834/سنگ-قبر-روح-الله-زم-عکس -------------------------------------------------- صفحه بی بی سی فارسی منتشر کرد؛ عنوان : سنگ قبر روح الله زم (عکس) -------------------------------------------------- صفحه بی بی سی فارسی با تیتر «جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد» به انتشار تصویر سنگ قبر روح الله زم منتشر کرده است. متن : صفحه بی بی سی فارسی با تیتر «جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد» به انتشار تصویر سنگ قبر روح الله زم منتشر کرده است.