پایگاه خبری کبنا نیوز 22 فروردين 1400 ساعت 18:05 https://www.kebnanews.ir/news/432938/برخورد-با-متهمان-پرونده-نزاع-چرام-ملاءعام -------------------------------------------------- رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد: عنوان : برخورد با متهمان پرونده نزاع چرام در ملاءعام  -------------------------------------------------- مقام ارشد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به درگیری اخیر در شهرستان چرام و قتل دو نفر اظهار کرد: رسیدگی و بررسی به پرونده درگیری چرام خارج از نوبت انجام خواهد شد و هرگونه برخورد با متهمان در ملاءعام خواهد بود. متن : مقام ارشد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به درگیری اخیر در شهرستان چرام و قتل دو نفر اظهار کرد: رسیدگی و بررسی به پرونده درگیری چرام خارج از نوبت انجام خواهد شد و هرگونه برخورد با متهمان در ملاءعام خواهد بود. به گزارش کبنانیوز، امروز یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ مقام ارشد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به درگیری اخیر در شهرستان چرام و قتل دو نفر اظهار کرد: رسیدگی و بررسی به پرونده درگیری چرام خارج از نوبت انجام خواهد شد و هرگونه برخورد با متهمان در ملاءعام خواهد بود. نگین تاجی در خصوص پرونده چرام اظهار کرد: در پرونده درگیری گذشته در شهرستان چرام،  با اعمال شدیدترین مجازات ها از جمله تبعید۳۲ نفر، مجازات سنگین و حبس و جریمه را برای آن‌ها اعمال کردیم. مقام ارشد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به درگیری اخیر در شهرستان چرام و قتل دو نفر اظهار کرد: رسیدگی و بررسی به پرونده درگیری چرام خارج از نوبت انجام خواهد شد و هرگونه برخورد با متهمان در ملاءعام خواهد بود. رئیس کل دادگستری استان در نشست فصلی و داستان‌های حوزه های قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار اینکه نسبت به اراذل و اوباش هیچگونه اغماضی صورت نمی‌گیرد اظهار داشت: به مجرمین خطرناک هیچ گونه مرخصی داده نخواهد شد.