پایگاه خبری کبنا نیوز 5 خرداد 1401 ساعت 17:33 https://www.kebnanews.ir/news/448436/واکنش-عدل-هاشمی-پور-مرگ-آبدار-چاروسایی -------------------------------------------------- در یادداشتی مطرح شد؛ عنوان : واکنش عدل هاشمی پور به مرگ آبدار چاروسایی -------------------------------------------------- عدل هاشمی پور نماینده سابق کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی به اتفاق خودسوزی یکی از آبداران چاروسا و فوت این آبدار واکنش نشان داد. متن : عدل هاشمی پور نماینده سابق کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی به اتفاق خودسوزی یکی از آبداران چاروسا و فوت این آبدار واکنش نشان داد. به گزارش کبنانیوز، عدل هاشمی پور نماینده سابق کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی آورد: خبر خودسوزی و در نهایت درگذشت زنده یاد سعید فرهادی آبدار مشغول منطقه چاروسا از توابع شهرستان کهگیلویه موجی از تألم و حسرت را در میان همشهریان و حتی در سطح کشور بوجود آورده است. ضایعه ای اسف بار  که  اسف بار تر آن است که فقط همچون خیلی از موارد دیگر چند روزی سوژه ی خبری رسانه ها و دیگر شبکه های اجتماعي است در حالیکه از دیدگاه اجتماعی و سازمانی، لزوم کنترل دقیق مدیریت های واسطه ای مسئله ای بس مهم، قابل تأمل و اجتناب ناپذیر است. متاسفانه بنظر می رسد برون سپاری و واگذاری ها به بخش خصوصی خاصه در دستگاههای خدمت رسان، احساس مسئولیت جدی را از مدیران و مسئولان سلب نموده است. چنانچه این امور بمنظور کاهش هزینه ها است می بایست قبل از آن تمهیدات لازم در جهت بهبود کمیت و کیفیت خدمت رسانی و تضمین رعایت کامل حقوق کارگر و سایر عوامل بکار گیرنده از جمله پرداخت حق بیمه، حقوق و مزایا مطابق قانون کار، اندیشیده و اجرایی شود و در عین حال ضمن واگذاری ها به افراد متخصص، متعهد و مجرب، بهبود فرآیند نظارت و ارزیابی به نحو اکمل صورت پذیرد در حالیکه  بعنوان مثال سابقه ی چندساله ی تجمعات و اعتراضات آبداران مناطق مختلف، گویای چیز دیگری است. اینجانب در قامت یک شهروند مطالبه گر  و دغدغه مند از نهادهای نظارتی و اجرایی مسئول، عاجزانه و مصرانه تقاضامندم قاطعانه به موضوع ورود کرده تا مدیران و بخش خصوصیِ پذیرنده، ملزم به رعایت دقیق مفاد قراردادها گردند. چراکه در این صورت کمک قابل توجهی به پیشگیری از آسیب ها و برقراری امنیت اجتماعی نیز می شود در پایان ضمن تسلیت به خانواده زنده یاد سعید فرهادی ، امیدوارم دیگر شاهد حادثه ی ناگوار دیگر اینچنینی نباشیم.