پایگاه خبری کبنا نیوز 23 دی 1398 ساعت 21:17 https://www.kebnanews.ir/news/416549/تصاویر-آخرالزمانی-سیل-سیستان-بلوچستان -------------------------------------------------- عنوان : تصاویر آخرالزمانی از سیل سیستان و بلوچستان -------------------------------------------------- اگرچه بارندگی در سیستان و بلوچستان به اتمام رسیده، اما سیلاب و آبگرفتگی خانه و زمین‌های کشاورزی را در محاصره قرار داده است. اگرچه بارندگی در سیستان و بلوچستان به اتمام رسیده، اما سیلاب و آبگرفتگی خانه و زمین‌های کشاورزی را در محاصره قرار داده و به زیرساخت‌های شهری و روستایی خسارت زده است. متن : اگرچه بارندگی در سیستان و بلوچستان به اتمام رسیده، اما سیلاب و آبگرفتگی خانه و زمین های کشاورزی را در محاصره قرار داده است. اگرچه بارندگی درسیستان و بلوچستانبه اتمام رسیده، اما سیلاب و آبگرفتگی خانه و زمین های کشاورزی را در محاصره قرار داده و به زیرساخت های شهری و روستایی خسارت زده است.