پایگاه خبری کبنا نیوز 17 مهر 1398 ساعت 8:51 https://www.kebnanews.ir/news/413713/مدرسه-ابتدایی-کالوس-بویراحمد-هنوز-معلم-ندارد -------------------------------------------------- بعد از 17 روز از آغاز سال تحصیلی؛ عنوان : مدرسه ابتدایی کالوس بویراحمد هنوز معلم ندارد -------------------------------------------------- در پی تماس یکی از والدین با پایگاه خبری کبنانیوز، عنوان شد که مدرسه ابتدایی روستای کالوس بویراحمد هنوز معلمی ندارد و هر چه هم پیگیری می‌کنیم. کسی پاسخگو ما نیست. متن : آموزش و پرورش رکن اصلی پیشرفت هر جامعه ای محسوب می شود و قطعاً اگر نتوانیم برنامه ریزی مناسب و دقیقی برای این دو مقوله یعنی تعلیم و تربیت فرزندان جامعه مان داشته باشیم، جامعه ای سعادتمندی را نمی توانیم شاهد باشیم. لذا هر جا که تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گرفت. آن جامعه به شکوفایی و سعادت می رسد. بعد از اینکه حدود 17 روز از آغاز سال تحصیلی می گذرد، بعضی از مدارس با کمبود معلم روبرو هستند. در پی تماس یکی از والدین با پایگاه خبری کبنانیوز، عنوان شد که مدرسه ابتدایی روستای کالوس بویراحمد هنوز معلمی ندارد و هر چه هم پیگیری می کنیم. کسی پاسخگو ما نیست. این فرد گفت: ما مسئولان می خواهیم که برای ما چاره اندیشی کنند. چرا که فرزندان ما هم حق تحصیل به موقع و خوب دارند. کبنانیوز آمادگی انتشار پاسخ مسئولان آموزش و پرورش بویراحمد را دارند.