پایگاه خبری کبنا نیوز 9 تير 1399 ساعت 17:53 https://www.kebnanews.ir/news/422669/زور-آزمایی-۲۸۹-نفر-۱ -------------------------------------------------- یادداشت سیاسی: عنوان : زور آزمایی ۲۸۹ نفر برای ۱ نفر -------------------------------------------------- اينکه تاجگردون انديشه سياسي‌اش مخالف برخي آقايان است، مجازاتش حذف از وکالت مردم نيست و اين گفتمان حذف در مجلسي که به گفته خود نمايندگان، مردم به آن اميد دارند شايسته نخواهد بود. احترام به نظر، خواست و انديشه رقيب امري پذيرفته و از اصول دموکراسي و آزادي‌هاي مدني است اما اينکه عده‌اي به اين اصل و آزادي‌هاي مدني لبخند مي‌زنند حرفي نيست. مجلس آزمون بزرگي در پيشگاه ملت ايران دارد. متن : بعد روزها فراز و فرود اخبار و تکذيب و تاييدها، کميته تحقيق مجلس شوراي اسلامي با اکثريت آراء اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون را تاييد کرد اما موضوعي که حائز اهميت است، اصرار برخي نمايندگان و پافشاري آنان مبني بر رد اعتبارنامه نماينده گچساران است. نمايندگاني که در مرکز قانونگذاري ايران در حال تدوين و نظارت بر حُسن اجراي قوانين هستند، بايد در هر حال خود را مکلف به تبعيت از قانون بدانند و به راي و نظر کميته تحقيق احترام بگذارند. اينکه يک عده سعي کنند با کلي گويي و بدون ارائه سند، ذهنيتي را براي نمايندگان به وجود بياورند درحالي که مراجع صلاحيت دار و در راس آن شوراي نگهبان به صراحت حکم به تاييد صلاحيت ايشان داده است و کميته تحقيق نيز مهر تاييد ديگري بر آن زد، اما اصرار و پافشاري برخي ها براي عدم پذيرش اين امر معلوم نيست. آيا اين اقدامات براي حذف تاجگردونِ اصلاح طلب شبهه تک صدايي را در ذهن متبادر نمي کند؟ و پيام حذف ايشان به جامعه زورآزمايي 289 نفر براي يک نفر نيست؟ همانگونه که ايشان هم گفتند نهايتا کيفشان را برمي دارند و از اين مجلس مي روند اما اين تاريخ و آيندگان است که در مورد ما قضاوت مي کنند. اينکه تاجگردون انديشه سياسي اش مخالف برخي آقايان است، مجازاتش حذف از وکالت مردم نيست و اين گفتمان حذف در مجلسي که به گفته خود نمايندگان، مردم به آن اميد دارند شايسته نخواهد بود. احترام به نظر، خواست و انديشه رقيب امري پذيرفته و از اصول دموکراسي و آزادي هاي مدني است اما اينکه عده اي به اين اصل و آزادي هاي مدني لبخند مي زنند حرفي نيست. مجلس آزمون بزرگي در پيشگاه ملت ايران دارد. ----------------------------------------- حسن نجفی فعال حوزه رسانه