پایگاه خبری کبنا نیوز 25 خرداد 1398 ساعت 17:51 https://www.kebnanews.ir/news/410364/انتصابات-ادامه-دار-دانشگاه-علوم-پزشکی-کهگیلویه-بویراحمد -------------------------------------------------- طی حکمی صورت گرفت عنوان : انتصابات ادامه‌دار در دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد -------------------------------------------------- رئیس دفتر و رئیس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. متن : پرویز یزدان پناه طی حکمی رئیس دفتر و رئیس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد را منصوب کرد. پرویز یزدان پناه رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد طی حکمی علی اصغر خیبر کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی را به سمت رئیس دفتر و رئیس حوزه ریاست این دانشگاه منصوب کرد. علی اصغر خیبر سوابق مختلفی شامل معاون اجرایی مرکز بهداشت استان، معاون فنی مرکز بهداشت استان و قائم مقام مرکز بهداشت، مشاور رئیس دانشگاه در حوزه بهداشت و همچنین رئیس دفتر و رئیس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان در دوران مدیریت رضا چمن را در کارنامه خود دارد. پیش از این کوروش نگین تاجی عهده دار این مسئولیت بود که از سوی پرویز یزدان پناه از خدمات انجام شده وی تقدیر شد.