پایگاه خبری کبنا نیوز 30 خرداد 1399 ساعت 3:01 https://www.kebnanews.ir/note/422253/پاسخی-مطلب-حمیده-هدایت-خواه -------------------------------------------------- با ارسال متنی مطرح شد عنوان : پاسخی به مطلب «حمیده هدایت خواه» -------------------------------------------------- به نظر می‌رسد خانم هدایت خواه از مناسبات جامعه امروز بی اطلاع است و قصد دارد از فیگور زن نوین اصول گرایی رونمایی کند و پایگاه اجتماعی مطلوب را به دست آورد اما دریغ از آن که نه اصول گرایی و نه اندیشه او به جز عقب گرد حرف جدیدی برای جامعه امروز ندارند. متن : متن ارسالی: در سال های اخیر به مدد فضای رسانه ای و تعدد سایت های خبری شاهد موج زیادی از یادداشت نویس رسانه ای بوده ایم، فارغ از هر گونه ارزش گذاری در باب محتوای مطالب منتشر شده باید چنین پدیده ای را به فال نیک گرفت. در این بین بانوان از حضور در عرصه رسانه ای غافل نبوده و اثرگذاری خاص خود را داشته اند. حمیده هدایت خواه نیز از جملهبانوان فعال در فضای به وجود آمده در رسانه های استان کهگیلویه و بویراحمد است، وی که در زیر سایهنام پدر شناخته شد و هر از گاهی در بزنگاه هایمجازی ایجاد شده بهره برداری رسانه ای مخصوص به خود را انجام می دهد و خود را به مخاطبان عرضه می دارد! خانم هدایت خواه انگار آموخته است که در زمانمناسب موضع گیری کند تا هویت سیاسی و اجتماعی خود را پررنگ کند. در سال ۹۶ در دعوای ستار هدایت خواه و محمود منطقیان با نامه ای عجیب و مملو از استدلال های غیرعلمی و غیر دقیق به منطقیانحمله می برد و مهر تأیید بر ادعای نادرست پدر می زند و کوروش را انکار می کند. در بحبوحه انتخابات از دعوای هدایت خواه با تیم مهدی روشنفکر زیرکانه جانب روشنفکر را می گیرد و کریم فرخیانی را که بیش و پیش از آن کاندیدای اصلاح و کارآمد پدر معرفی شده بود محصول و خروجی انحصار دانست! و می گوید: ستار هدایت خواه به کشتن خویش مشغول شده است! وی ظریفانهخود را به آوردگاه رقیب نزدیک کرد تا در وصف و مدح وی چند صباحی گفته و شنیده شود. اخیراً در تازه ترین اقدام خانم هدایت خواه در مرقومه ای شماتت گونه بر تاج گردون تاخته وهر آنچه شایسته همفکرانش می بود به تاج گردون نسبت داده است. در جامعه ما که روزانه نظرات فاقد کارشناسی و تخصص می شنویم پدیده های نوظهوری همچون حمیده هدایت خواه چندان عجیب جلوه نمی کند! وی که به هر بهانه دوست دارد نظرات و دیدگاه های کارشناسی ارائه دهد و در مورد مسائلی مانند: کوروش، حقوق زنان، انتخابات بویراحمد و ائتلاف اصول گرایان قلم می راند! به نظر می رسد خانم هدایت خواه از مناسبات جامعه امروز بی اطلاع است و قصد دارد از فیگور زن نوین اصول گرایی رونمایی کند و پایگاه اجتماعی مطلوب را به دست آورد اما دریغ از آن که نه اصول گرایی و نه اندیشه او به جز عقب گرد حرف جدیدی برای جامعه امروزندارند. آن سان که پدر عطای قدرت را به لقایش بخشید و دیگر نتوانست خود را در معرض آرای مردم قرار دهد دختر رخت سیاست به تن کرده و در پی فرداهای بهتر است! امروزه فعالیت رسانه ای خانم هدایت خواه را باید نمایشی و متظاهرانه قلمداد کرد که در آن نه دغدغه اجتماعی مشهود است و نه سخنی از سر انصاف. هدایت خواه را باید سوار بر موجی دانست که میل دارد سهم سیاسی ویژه طلب کند. --------------------------------- مینا سادات امیری ---------------------------