پایگاه خبری کبنا نیوز 23 بهمن 1398 ساعت 18:34 https://www.kebnanews.ir/note/417745/محمد-بهرامی-فن-سالار-پیشرو -------------------------------------------------- یادداشت ارسالی؛ عنوان : محمد بهرامی؛ فن سالار پیشرو م . حسن پور -------------------------------------------------- بهرامی را باید فن سالار اخلاق گرا دانست که نمونه و مدل موفقی از مدیریت علمی، دقیق، سریع و خلاق در اداره امور و تلفیق ظرفیت‌های مدیریتی است که تواضع، فروتنی و دیگر فضایل اخلاقی زیبنده جامعه اسلامی رو به پیشرفت و توسعه را در وجوه شخصیتی خویش دارد و این ظرفیت‌های عظیم اخلاقی، علمی و انسانی در نهاد وی می‌تواند از وی نماینده ای کارآمد، اخلاق گرا و موفق بسازد که در قاموس قانون گذاری برای نهادینه کردن قانونی آن‌ها و از دیگر سو، برای نظارت بر اجرای آن‌ها در بدنه اجرایی و قضایی کشور تلاش کند و بلاشک بهرامی می‌توان از دسته نمایندگانی باشد که در بهره وری پارلمان ایفای نقش کرده و برای ارتقاء شأن وعزت مجلس مؤثر و مفید باشد. متن : با پیشرفت علوم و فنون و نقش روزافزون دانش و تخصص در کار حکومت، پدیده تکنوکراسی به وجود آمد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تکنوکرات ها یا دانایان فن بدون توجه به عقاید سیاسی و خصوصیات طبقاتی آن‌ها، حساس‌ترین و مهم‌ترین کارها را به دست خود گرفته‌اند. در واقع با پیشرفت دانش و فن، عقاید سیاسی اشخاص تحت الشعاع علم و تخصص آن‌ها قرار می‌گیرد و حزب یا احزابی که با به دست آوردن اکثریت در پارلمان، حکومت را به دست می‌گیرند، در کار حکومت و اموری که به تخصص نیاز دارند از افراد غیر حزبی و حتی اعضای متخصص حزب مخالف استفاده می‌کنند. می‌توان گفت نظریه تکنوکراسی مبتنی بر این اصل است که با توجه به روند فزآینده علم، بایستی گردانندگان امور کشور از میان دانشمندان و اهل فن به عنوان یک طبقه ذی نفوذ جامعه مدرن، پس از سرمایه داران، قوی‌ترین طبقه بانفوذ در جوامع مدرن محسوب شوند. طیف فن سالاران، مدیران علمی و کارآمدی هستند که بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و احزاب، به تخصص و کارآمدی و بهره وری افراد و منابع و سرمایه‌ها نگریسته و با دقت لازم در فنون و تکنیک‌های مدیریتی، به پیشرفت و موفقیت حوزه‌ها و امور تحت نظارت خویش می‌پردازند. فن سالاران حرکت به سمت تحقق «حکمرانی مطلوب» را مدنظر دارند و با نگرش به «عقلانیت ابزاری» به دنبال تحقق هدف و موفقیت در امور هستند. محمد بهرامی شهردار سابق یاسوج ضمن آنکه تکنوکراتی است که به مدیریت علمی و فن سالارانه اعتقاد عملی دارد و در میدان خدمت خویش در شهرداری یاسوج جنبه عملی آن را به منصه ظهور رساند، در دانشگاه درس مدیریت را تا سطوح عالی تلمذ کرده و به مقام استادی در تدریس مدیریت از سطوح کارشناسی تا دکتری رشته مدیریت را در کارنامه خویش دارد و فی الواقع او هم دانش جوی مدیریت علمی و فن سالارانه بوده و هم استاد و مربی و معلم این مسیر و همواره برای تربیت مدیران جوان در دانشگاه کوشش بسیار داشته است. بهرامی در کنار تدریس و تمرین علمی مدیریت با رویکرد فن سالارانه در دانشگاه تا شهرداری یاسوج، اخلاق مدیریتی و زیست اخلاق مدارانه مدیریتی را مدنظر داشته است و برای رسیدن به هدف موفقیت و توسعه سیستمی مجموعه تحت نظر خویش برای خدمت بیشتر به جامعه و تضمین کارآمدی، از رعایت و نهادینه کردن اخلاق اسلامی و انسانی دریغ نداشته است و همواره به عنوان استاد و مدیری اخلاق گرا اشتهار داشته و نیک نامی و خوش نامی را نیز از این منظر در کارنامه خود به ثبت رسانده است. بهرامی را باید فن سالار اخلاق گرا دانست که نمونه و مدل موفقی از مدیریت علمی، دقیق، سریع و خلاق در اداره امور و تلفیق ظرفیت‌های مدیریتی است که تواضع، فروتنی و دیگر فضایل اخلاقی زیبنده جامعه اسلامی رو به پیشرفت و توسعه را در وجوه شخصیتی خویش دارد و این ظرفیت‌های عظیم اخلاقی، علمی و انسانی در نهاد وی می‌تواند از وی نماینده ای کارآمد، اخلاق گرا و موفق بسازد که در قاموس قانون گذاری برای نهادینه کردن قانونی آن‌ها و از دیگر سو، برای نظارت بر اجرای آن‌ها در بدنه اجرایی و قضایی کشور تلاش کند و بلاشک بهرامی می‌توان از دسته نمایندگانی باشد که در بهره وری پارلمان ایفای نقش کرده و برای ارتقاء شأن وعزت مجلس مؤثر و مفید باشد. -------------------------------------- م . حسن پور