پایگاه خبری کبنا نیوز 17 خرداد 1400 ساعت 18:58 https://www.kebnanews.ir/news/435168/اعضای-شورای-شهر-باید-میان-مردم-شاخص-کامل-باشند -------------------------------------------------- یادداشت؛ عنوان : اعضای شورای شهر باید در میان مردم شاخص و کامل باشند داوود دهقانی -------------------------------------------------- انتخابات شوراي شهر كه اين روزها پارلمان شهري نيز ناميده مي شود، چندي ديگر برگزار مي شود و امور و مديريت يك شهر با همه مصائب و مواهبي كه دارد، بر عهده گروهي منتخب قرار مي گيرد. كانديداهاي متعددي با سلايق و برنامه هاي مختلف پا به عرصه گذاشته اند و از هر فرصتي براي اعلام و رونمايي از برنامه هاي خود استفاده مي نمايند. متن : انتخابات شوراي شهر كه اين روزها پارلمان شهري نيز ناميده مي شود، چندي ديگر برگزار مي شود و امور و مديريت يك شهر با همه مصائب و مواهبي كه دارد، بر عهده گروهي منتخب قرار مي گيرد. كانديداهاي متعددي با سلايق و برنامه هاي مختلف پا به عرصه گذاشته اند و از هر فرصتي براي اعلام و رونمايي از برنامه هاي خود استفاده مي نمايند. اگر موشكافانه به مسايل شهري بينديشيم سوالات متفاوتي پيش مي آيد. اعضاي شوراي شهر بايد از جنبه هاي مختلف مديريتي، روانشناختي، جامعه شناسي و موارد ديگر چه برتري نسبت به مردم عادي داشته باشند و يا كاملتر بگوييم عضو موثر و شوراي تاثيرگذار چه كاركرد و ويژگي دارد؟ 1- شوراي شهر به مثابه پارلمان شهريست و وقتي اين اسم خاص به زبان مي آيد سياست گزاري، تاليف و تصويب قوانين، تداعي مي شود. سياستگزاري يا با كمي ارفاق برنامه ريزي در شوراي شهر به ما اين را مي گويد كه بايد با استفاده از اطلاعات موجود، بررسي نقاط ضعف و قدرت، فرصت ها و آسيب ها، نياز سنجي و آينده پژوهي، استفاده از تجارب و تظر صاحبنظران، افقي براي توسعه شهر ترسيم و البته راه هاي دستيابي و رسيدن به آن را طبق واقعيت ها پيش بيني كرد. در چشم انداز و برنامه مطلوب برنامه هاي دهان پر كن، تقليدي و به اصطلاح فضايي در جهت مشغول سازي افكار عمومي، جايي ندارد. 2- اگر وظايف شوراهاي شهر را مطالعه كنيم متوجه خواهيم شد كه شوراي شهر فقط وظايف مربوط به امور شهرداري بر عهده ندارد بلكه مي تواند در بسياري از امور مربوط به شهر تاثيرگذار باشد. لازم است اعضاي شوراي شهر با تمام ظرفيت هاي قانوني موجود آشنا و به نحو مطلوب از آن استفاده نمايند. ذكر اين نكته ضروريست كه شوراي شهر تنها محلي براي امور روزمره، كمك هاي بلاعوض، مهر تاييد و معرفي كردن و اين طور موارد نيست. بررسي مشكلات مردم بسيار امري مهم و از وظايف انساني و عرفي است اما هيچ يك از اعضا حق ندارند وقت خود را فقط صرف اين موارد كنند. 3- انتخاب يك شهردار خوب و با ثبات، مي تواند عاملي مهم براي سنجش توان شوراي شهر باشد. ويژگي هاي شهردار مطلوب با توجه به شرايط و مشخصات آن شهر بر مي گردد. نقش شورا انتخاب مناسب، حسابرسي، نظارت قانوني و دقيق بر عملكرد شهردار و البته عدم فشار بر وي جهت انجام امور شخصي يا سفارش ها است. اگر بررسي كنيم بسياري از اختلافات ميان شهردارها و شوراها به دليل نامطلوب بودن تقاضاها و بده بستان ها بوده است. وقتي كار به گروكشي و رو كردن تخلفات بين شورا و شهردار و در كل اختلاف ها و درگيري ها برسد، تنها شهر و مردم آن هستند كه متضرر مي شوند. با مشخصاتي كه از شوراي تاثيرگذار و مطلوب در بالا گفته شد مي توان ويژگي هاي يك عضو موثر براي شورا را برشمرد: 1- داراي روحيه كار جمعي و تشكيلاتي: تعالي و اعتماد به نفس بالا يكي از ويژگي مهم براي عضو شوراست. چنين فردي به راحتي مي تواند به كار و تصميم جمعي پايبند باشد. اين پايبندي تنها به پذيرش راي جمع نيست كه اين از بديهيات است. آن چه مهم است حفظ همگرايي و روحيه همكاري در كنار پايبندي به اصول و عقايد منطقي و شخص مي باشد. 2-مشاوره پذير: شوراي شهر داراي كميسيون هاي مختلفي است كه هركدام به نحوي به امور شهر مي پردازند. اعضاي آن كميسيون ها بايد با منطق توجه به تخصص گرايي، استفاده از صاحب نظران و اهل فن انتخاب شوند. كمسيون هاي شوراي شهر جاي افرادي توانمند است كه بتوانند به اعضاي شورا خوراك فكري و ايده هاي عملي مناسب داده و براي حل مشكلات شهر راهگشا باشند. 3- مسووليت اجتماعي بالا: اعضاي شوراي شهر به مانند مديران يك جامعه بايد داراي مسووليت اجتماعي بالا باشند و در واقع بتوانند الگوي ساير افراد و آحاد جامعه باشند. اين بدان معناست كه آن ها بايد با عملكرد مثبت، اخلاقي و كارايي و اثربخشي بالا همين روحيه را به محيط تزريق نمايند. عدم برتري منافع شخصي و رفاقتي بر منافع شهر در تصميم گيري ها و انتخاب ها، حفظ استقلال و عزت نفس در شرايط بحراني از جمله ويژگي هاي مهم يك عضو شوراست. عضوي كه بنا بر هر دليلي مهر و امضاي خود را در اختيار ديگران قرار مي دهد قاعدتا نمي تواند نماينده مناسبي باشد. 4- تخصص و اطلاعات كافي: به نظر نگارنده اينكه بگوييم يك عضو شوراي شهر حتما بايد داراي يك تخصص به مانند مهندسي عمران يا شهرسازي باشد، عبارت صحيحي نيست. در يك شوراي شهر تلفيقي از تجارت و تخصص هاي مرتبط لازم است از مهندسان حوزه عمران و شهرسازي و معماري گرفته تا جامعه شناسان و حقوق دانان. موضوع و بحث اينجاست كه شخصي كه مي خواهد عضو شوراي شهر شود بايد در درجه اول به قوانين و وظايف و نيز به ميزان لازم به تخصص ها و امور اجرايي شهر احاطه كافي داشته باشد. همچنين در مورد مشكلات متفاوتي كه در شهرش وجود دارد در زمينه هاي مختلف بتواند با استفاده از مطالعه و تخصص خودش و نيز نظر مشاوران، صاحبنظر بوده و تصميم صحيح اتخاذ نمايد. داوود دهقانی کاندیدای دوره ششم انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج