پایگاه خبری کبنا نیوز 15 بهمن 1400 ساعت 13:45 https://www.kebnanews.ir/gallery/444293/2/برگزاری-دوره-تغذیه-غلات-دیم-مبارزه-علفهای-هرز-آفات-بیماریها-تصاویر -------------------------------------------------- به مناسبت روز مزرعه غلات دیم صورت گرفت عنوان : برگزاری دوره تغذیه غلات دیم و مبارزه با علفهای هرز و آفات و بیماریها+تصاویر -------------------------------------------------- به همت جهاد کشاورزی لنده و به مناسبت روز مزرعه غلات دیم دوره تغذیه غلات دیم و مبارزه با علف های هرز و آفات و بیماریها در لنده برگزار شد. متن : به همت جهاد کشاورزی لنده و به مناسبت روز مزرعه غلات دیم دوره تغذیه غلات دیم و مبارزه با علف های هرز و آفات و بیماریها در لنده برگزار شد. به گزارش کبنا نیوز؛ این دوره در شهرستان لنده،بخش مرکزی روستای تلخاب باحضور دکتر واعظی مدرس دوره و کارشناسان ناظر طرح خانمها شریفه رحمانی و پیمانه جعفری و با شرکت بهره برداران طرح جهش تولید در دیم زارها برگزار شد. موضوعات مطرح شده در این دوره به شرح زیر می باشد. مدیریت تغذیه غلات دیم و استفاده از کود سرک به شرط وجود شرایط آبهوایی و رطوبتی مناسب و مرحله رشدی ،بازدید از مزارع کشاورزی منطقه و توضیح و توجیه کشاورزان جهت رعایت اصول فنی کاشت از جمله انتخاب رقم مناسب ،تراکم مناسب بوته،تاریخ مناسب کاشت،مبارزه با علفهای هرز،زمان مناسب سمپاشی کالیبراسیون سمپاش و... خبرنگار/ صابر عظیمی