پایگاه خبری کبنا نیوز 25 اسفند 1397 ساعت 3:39 https://www.kebnanews.ir/gallery/408012/2/ب-ویگ-بهار-روستای-ضرغام-آباد-کهگیلویه-برگزار-تصاویر -------------------------------------------------- به همت سمن یاران مانا و امور عشایر کهگیلویه عنوان : «بَویگ بهار»در روستای ضرغام آباد کهگیلویه برگزار شد(+تصاویر) -------------------------------------------------- ویژه برنامه «بَویگ بهار» با هدف نشاط آفرینی اجتماعی و شادمانه‌های نوروزی به همت سازمان مردم نهاد یاران مانا و همکاری اداره امور عشایر کهگیلویه در روستای ضرغام آباد برگزار شد. متن : ویژه برنامه بَویگ بهار با هدف نشاط آفرینی اجتماعی و شادمانه های نوروزی به همت سازمان مردم نهاد یاران مانا و همکاری اداره امور عشایر کهگیلویه در روستای ضرغام آباد برگزار شد. این ویژه برنامه با اجرای برنامه های متنوع و شادی ازجمله آواز خوانی خوانندگان محلی،رقص محلی چوب بازی ،پخت نان محلی و...همراه بود و مورد استقبال اهالی خون گرم روستای ضرغام آبادقرار گرفت.