پایگاه خبری کبنا نیوز 30 بهمن 1399 ساعت 14:45 https://www.kebnanews.ir/news/430954/وضعیت-مال-ملا-تنها-روستای-بورسی-ایران-بعد-ریزش-بورس -------------------------------------------------- بعد از ریزش ۸۰۰ هزار واحدی شاخص کل؛ عنوان : وضعیت مال ملا، تنها روستای بورسی ایران بعد از ریزش بورس -------------------------------------------------- وقتی شاخص کل بورس از دو میلیون واحد گذشت، مردم مال‌استریت یا همان تنها روستای بورسی ایران مقابل دوربین از اوضاع خوش بورس و سود‌های کلان خود گفتند. اما حالا بعد از ریزش ۸۰۰ هزار واحدی شاخص کل، مردم مال استریت چه می‌کنند؟ متن : وقتی شاخص کل بورس از دو میلیون واحد گذشت، مردم مال‌استریت یا همان تنها روستای بورسی ایران مقابل دوربین از اوضاع خوش بورس و سود‌های کلان خود گفتند. اما حالا بعد از ریزش ۸۰۰ هزار واحدی شاخص کل، مردم مال استریت چه می‌کنند؟ آیا همچنان در بازار سرمایه مانده‌اند یا عطای حضور در بورس را به لقایش بخشیده‌اند و از بورس به بازار‌های دیگر رفته‌اند؟