پایگاه خبری کبنا نیوز 24 ارديبهشت 1399 ساعت 23:13 https://www.kebnanews.ir/news/420874/مذهب-آفت-بنیادگرایی -------------------------------------------------- یادداشت ارسالی: عنوان : مذهب و آفت بنیادگرایی -------------------------------------------------- بی شک تدوام تفکرات بنیادگرایی و صف آرایی انها در مقابل مذهب مبتنی بر عقل و شرع، ره آوردی جز دین گریزی، ضدیت با دین، ضدیت با آزادی، خونریزی و عقب ماندگی نخواهد داشت و نمی‌توان با چنین تفکراتی آینده روشنی برای بشریت متصور بود. متن : متن ارسالی: این روزها و همزمانی با شهادت اسوه عدالت (علی ابن ابی طالب) بدست بنیانگذاران بنیادگرایی اسلامی یعنی همان خوارج، بهانه ای شد تا گریزی بزنم به رخنه ی بنیادگرایی در مذهب و مصائب و مشکلاتی که در طول تاریخ برای بشریت به همراه داشته و همچنان ادامه دارد. در واقع بنیادگرایی نوعی برداشت سطحی، و خارج از قاعده عقلی از دین می باشد که افراد گرفتار در این نوع اندیشه خود را مخیر به انجام هر امری می دانند که، از نظر خود صحیح می باشد و لزوماً چنین برداشتی از دیدگاه انها عین شرع و صواب است. چنین تفکری در اعصار و ازمنه های مختلف منجر به خونریزی و صدور احکام ناصواب و ظالمانه ای گردیده که نه تنها در راستای پیشبرد اهداف متعالی ادیان الهی نبوده بلکه لطمات و صدمات جبران ناپذیری را بر مذاهب الهی و پیروان واقعی انها وارد نموده که حتی مشرکین و کفار چنین نکرده اند. از مصادیق بارز این تفکر در همان ابتدای ظهور اسلام، می توان به خوارج اشاره کرد و در شرایطی که تا نابودی ریشه کفر و کشتن معاویه در جنگ صفین چند قدمی بیش نمانده بود امام علی (ع) را مجبور به پذیرش حکمیت نموده و در دام کیاست عمروعاص و ساده لوحی ابوموسی اشعری گرفتار شدند و در پی آن اصرار و مداومت بر تفکرات افراطی و بنیادگرایانه امام را مجبور به جنگی ناخواسته در نهروان کرد. اگرچه بنیادگرایی در سایر ادیان و مذاهب نیز وجود داشته و دارد لیکن مع الاسف عمق و شدت بنیادگرایی در اسلام ملموس تر و دامنه آن نیز گسترده تر می باشد. داعش، طالبان، بهائیت، وهابیون و چندین و چند فرقه بنیادگرای دیگر نشان دهنده شدت و رشد فزاینده این نوع تفکر می باشد که دامن دین نجات بخش اسلام را به انواع تهمت ها، انگ ها و بدبینی ها آلوده کرده. بی شک تدوام تفکرات بنیادگرایی و صف آرایی انها در مقابل مذهب مبتنی بر عقل و شرع، ره آوردی جز دین گریزی، ضدیت با دین، ضدیت با آزادی، خونریزی و عقب ماندگی نخواهد داشت و نمی توان با چنین تفکراتی آینده روشنی برای بشریت متصور بود. ---------------------------------------------------- امیر محبی فر، ۲۴ اردیبهشت ۹۹