پایگاه خبری کبنا نیوز 16 مرداد 1399 ساعت 13:37 https://www.kebnanews.ir/news/424087/عوامل-مختلف-فساد-باشگاه-ها-شناسایی-شدند -------------------------------------------------- سلطانی‌فر: عنوان : عوامل مختلف فساد در باشگاه‌ها شناسایی شدند --------------------------------------------------  وزیر ورزش و جوانان گفت: باکی از جوسازی مفسدان علیه مدیران وزارت ورزش و جوانان و افراد وابسته به ما نداریم، عوامل مختلف فساد در باشگاه‌های مختلف، شناسایی شده‌اند، محکم در مسیر مبارزه با فساد ایستاده‌ایم و به زودی اخبار جدیدی از مبارزه با فساد اعلام می‌کنیم. متن : وزیر ورزش و جوانان گفت: باکی از جوسازی مفسدان علیه مدیران وزارت ورزش و جوانان و افراد وابسته به ما نداریم، عوامل مختلف فساد در باشگاه های مختلف، شناسایی شده اند، محکم در مسیر مبارزه با فساد ایستاده ایم و به زودی اخبار جدیدی از مبارزه با فساد اعلام می کنیم. به گزارش کبنا، مسعود سلطانی فر، درباره اقدامات این وزارت درزمینه مبارزه با فساد افزود: خوشبختانه با همکاران در وزارت اطلاعات جلساتی داریم. همکارانماندر وزارت اطلاعات عوامل زیادی را شناسایی کرده اند ودر این مسیر دلالانفوتبال، عوامل مختلف فساددر باشگاه های مختلف نیزشناسایی شده اند. وی اضافهکرد: برخوردها شروع شده است، البته طبیعی استوقتی قصد داریمبا فساد مبارزه کنیم و وزارت اطلاعات را به عنوان امین نظام و یک دستگاه مقتدربه صحنه بیاوریم ،یکسری بترسند وجوسازی برعلیه ما کنند و اتهامات ناروا بزنند. سلطانی فر با اشاره به این که چنین جوسازی هایی برای ما طبیعی است، افزود: متأسفانه برخی از رسانه ها با عوامل دلال،سودجو و فاسد همکاری هایی دارند که به مرور شناسایی می شوند و برخوردها با آنان نیز شروع شده است. وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: مطمئن هستم در روزها و هفته های آینده، ما اخبار بیشتری از برخورد با مفسدین در عرصه ورزش و عوامل فساد مطرح خواهیم کرد و همگی خواهند شنید. وی اظهار امیدواری کرد که این حرکت بتواند باعث سالم سازی فضای ورزشی شود. منبع: ایرنا