پایگاه خبری کبنا نیوز 3 مرداد 1400 ساعت 10:08 https://www.kebnanews.ir/news/437137/افزايش-قيمت-ها-شتاب-بيشتري-گرفت -------------------------------------------------- گزارش تورم تيرماه نشان مي‌دهد عنوان : افزايش قيمت‌ها شتاب بيشتري گرفت -------------------------------------------------- استناد به گزارش مركز آمار نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب ٤٣.٧ و ٤٧.٣ درصد است كه براي خانوارهاي شهري ١.٢ واحد درصد و براي خانوارهاي روستايي ١.٧ واحد درصد افزايش داشته است. اين دو عدد نشان مي‌دهد كه وضعيت براي خانوارهاي روستايي به مراتب سخت‌تر است و آنها در تهيه اقلام خوراكي‌شان با مشكلات زيادي روبه‌رو خواهند شد. تورم سالانه در حالي به 44.2 درصد رسيد كه با تورم 49.4 درصدي در سال 74 تنها 5.2 درصد فاصله دارد و با توجه به پايداري مشكلات فعلي كشور و مخالفت مجلس با احياي برجام، به نظر مي‌رسد ركورد تورمي در سي سال اخير به زودي شكسته شود. متن : روز گذشته مركز آمار نرخ تورم در تير ماه سال جاري را منتشر كرد كه در نگاه اول برخي نتايج به چشم مي‌خورد. اول اينكه بار ديگر ركورد نرخ تورم در مقياس سالانه شكسته شده و به 44 درصد رسيده است. دوم اينكه با افزايش 1.2 درصدي تورم ماهانه مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه شتاب افزايش قيمت‌ها بيشتر شده است. نكته سوم هم اينكه ميزان رشد قيمت مسكن دو برابر قيمت دلار و سه برابر قيمت طلا بوده است.  بر اساس آن نرخ تورم نقطه‌اي به ٤٣,٦ درصد، نرخ تورم ماهانه به ٣,٥ درصد و نرخ تورم سالانه نيز براي خانوارهاي كشور به ٤٤,٢ درصد رسيد. با مقايسه اعداد و ارقام مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه تورم سالانه در تيرماه نسبت به خرداد افزايش 1.2 واحد درصدي داشته است. با استناد به گزارش مركز آمار نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب ٤٣.٧ و ٤٧.٣ درصد است كه براي خانوارهاي شهري ١.٢ واحد درصد و براي خانوارهاي روستايي ١.٧ واحد درصد افزايش داشته است. اين دو عدد نشان مي‌دهد كه وضعيت براي خانوارهاي روستايي به مراتب سخت‌تر است و آنها در تهيه اقلام خوراكي‌شان با مشكلات زيادي روبه‌رو خواهند شد. تورم سالانه در حالي به 44.2 درصد رسيد كه با تورم 49.4 درصدي در سال 74 تنها 5.2 درصد فاصله دارد و با توجه به پايداري مشكلات فعلي كشور و مخالفت مجلس با احياي برجام، به نظر مي‌رسد ركورد تورمي در سي سال اخير به زودي شكسته شود. كاهش نرخ تورم نقطه‌اي بر اساس گزارش اخير، نرخ تورم نقطه‌اي تير ماه 1400 در مقايسه با ماه قبل ٤ واحد درصد كاهش يافته است. از سوي ديگر نرخ تورم نقطه‌اي گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» با كاهش ٥,٤ واحد درصدي به ٥٦.٩ درصد و گروه «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» با كاهش ٣.٤ واحد درصدي به ٣٧.٤ درصد رسيده است.با وجود كاهش نرخ تورم خوراكي‌ها، احتمال افزايش قيمت محصولات پروتئيني به وي‍ژه گوشت مرغ كه مهم‌ترين و تنها گوشت سفره افراد با درآمد كمتر است، دور از ذهن نيست. در قسمت ديگري از گزارش مركز آمار نرخ تورم نقطه‌اي براي خانوارهاي شهري ٤٢,٩ درصد است كه نسبت به ماه قبل 4 واحد درصد كاهش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٤٧.٧ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ٣.٨ واحد درصد كاهش داشته است. افزايش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور  تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» و «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» به ترتيب ٣.١ و ٣.٨ درصد بوده است.اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري ٣,٦ درصدبوده كه نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٣.٢ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل 0.٦ واحد درصد افزايش داشته است. خوراكي، سومين گروه با تورم بالا بيشترين تورم نقطه‌اي در تيرماه مربوط به گروه كالايي هتل و رستوران با 62.3 و بعد از آن نيز به گروه‌هاي مبلمان و خوراكي با 59.6 و 57.4 درصد اختصاص داشت. ميوه و خشكبار با تورم ماهانه 6.5 درصد بيشترين تغيير قيمت را به خود اختصاص دادند و از سوي ديگر روغن و چربي با تورم يك درصد كمترين تغيير در تيرماه را به نام خود ثبت كردند.